Protocolakkoord voor verdere integratie ziekenhuizen Mol-Geel goedgekeurd

22/12/2023

Eind 2022 ondertekenden de ziekenhuizen van Mol en Geel een intentieverklaring betreffende verregaande samenwerking. Deze samenwerking past binnen de afspraken gemaakt in het Zorgstrategisch Plan van de Kempen met ook de ziekenhuizen van Herentals en Turnhout. Vandaag keuren de beide ziekenhuizen een protocolakkoord goed dat hen in staat zal stellen om die integratie ook te realiseren. In 2024 verwachten ze daartoe een aantal cruciale stappen te zetten.

Het afgelopen jaar werkten beide ziekenhuizen verder aan hun integratie en werden er enkele belangrijke zaken verwezenlijkt. “H. Hartziekenhuis Mol en Ziekenhuis Geel legden een gemeenschappelijk Individueel Zorgstrategisch Plan vast waarbij er aandacht werd geschonken aan de noden van beide instellingen. Het is een heldere en onderbouwde strategie geworden die in volwaardig partnership tussen beide instellingen werd uitgewerkt én ondertussen ook goedgekeurd werd door de Vlaamse overheid. De zorgbehoeften én de gezondheid van de bevolking van onze regio staan hierbij centraal.” Aldus dr. Ivo Jacobs, CEO van H. Hartziekenhuis Mol.

Daarnaast werden in 2023 ook verregaande financiële en functionele doorlichtingen door externe experten georganiseerd. De werking, de jaarrekeningen, de juridische geschillen, de lopende contracten, … werden transparant doorgelicht en de resultaten gedeeld met de beleidsorganen van beide ziekenhuizen.

2024 wordt het jaar van de effectieve integratie

“Er ligt een visie, context en zorgstrategie op tafel. Nu is het zaak om werk te maken van een structuur. De aanpak daartoe hebben we verankerd in een protocolakkoord dat vermeldt wat de werven zullen zijn vanaf 2024. Bovendien laat dit akkoord de beide ziekenhuizen toe om ook in het verkiezingsjaar 2024 verdere stappen te zetten. Dit is vooral belangrijk voor het ziekenhuis van Geel, aangezien wij een openbaar ziekenhuis zijn dat rekening moet houden met het decreet lokaal bestuur en de wettelijke beperkingen van een verkiezingsjaar.” Aldus Jan Flament, CEO Ziekenhuis Geel.

Zoals beschreven staat in het protocolakkoord is het de intentie van beide ziekenhuizen om in 2024 een overkoepelende rechtspersoon op te richten die de exploitatie van beide instellingen zal beheren. Daarvoor moeten een oprichtingsakte en statuten van een ziekenhuis-vzw opgemaakt worden waarin elementen zoals de inbreng van beide ziekenhuizen, de vertegenwoordiging, de verantwoordelijkheden, … worden geregeld.

“We moeten rekening houden met zowel Europese als Vlaamse regelgeving en we dienen met vertegenwoordigers van beide in dialoog te gaan in 2024. Daarna willen we ook al enkele belangrijke stappen zetten, zoals een ééngemaakt bestuur en een ééngemaakte operationele leiding. Parallel daarmee is ook de dialoog met de artsen gestart rond de rol die zij zullen spelen in de nieuwe structuur. Ook de sociale partners worden op de hoogte gehouden en betrokken in het vervolg van ons parcours.” Aldus Eddy Jennen, voorzitter RvB H. Hartziekenhuis Mol.

Samen het nieuwe ziekenhuis vorm geven

In een volgende fase, na het implementeren van de structuur, volgt de effectieve operationele, medische en verpleegkundige integratie. “Door het creëren van een duidelijke visie, zorgstrategie, context én structuur, is er ruimte binnen de beide instellingen om de échte integratie op het werkveld te realiseren. Want de finale ambitie blijft de bouw van een groot ééngemaakt nieuwbouwziekenhuis in het zuiden van de Kempen. Hieraan werken nu al de directies van onze beide ziekenhuizen samen, zodat we dit hopelijk kunnen realiseren in 2035.” Aldus Pieter Jans, voorzitter RvB Ziekenhuis Geel.