Kwaliteit – ook achter de schermen: labo Ziekenhuis Geel behaalt Belac-accreditatie

06/05/2024

Het laboratorium klinische biologie van Ziekenhuis Geel werd recent geaudit door Belac, de Belgische Accreditatie-instelling. Vervolgens werd het accreditatiecertificaat in maart van dit jaar toegekend. Het is de eerste keer dat het laboratorium klinische biologie van Ziekenhuis Geel dit label behaalt.
 

Belac, de Belgische Accreditatie-instelling ten dienste van ondernemingen en consumenten, stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de procedures en de infrastructuur van laboratoria. Het accrediteert labo’s volgens ISO-15189, het internationale kwaliteitslabel voor laboratoria in de gezondheidszorg.

“In lijn met de focus van ons ziekenhuis op het bieden van de hoogste kwaliteit van zorg hadden we onszelf tot doel gesteld om dit kwaliteitslabel te behalen”, verduidelijkt Pieter Dierickx, apotheker klinische biologie Ziekenhuis Geel. 

Het labo van Ziekenhuis Geel ontving in totaal twee keer Belac-auditoren. Tijdens zo’n audit worden het kwaliteitssysteem en de werking in haar geheel grondig doorgelicht. Daarnaast worden ook de klinisch biologen, de kwaliteitscoördinator en medisch laboratoriumtechnologen ondervraagd. “De ziekenhuisleiding is enorm trots op het werk dat werd geleverd binnen de dienst klinische biologie ten dienste van patiënten, huisartsen en specialist-verwijzers”, aldus dr. Jos Opheide, hoofdarts Ziekenhuis Geel.

“Na een eerste doorlichting in juni 2023 wisten we dat we nog enkele punten moesten bijsturen. Het actieplan dat we voor deze laatste punten opstelden en met succes implementeerden in onze labowerking, werd in maart 2024 goedgekeurd door Belac. Al het harde werk heeft dus zijn vruchten afgeworpen”, legt Jan Beyens, kwaliteitscoördinator laboratorium Ziekenhuis Geel, uit. “Dit was uiteraard enkel mogelijk dankzij de inzet van alle labo-medewerkers, de ganse kwaliteitscel en de klinisch biologen. Ik ben fier op wat we samen hebben bereikt”, zegt Karen Deswert, diensthoofd labo Ziekenhuis Geel. “Deze accreditatie bevestigt de huidige kwaliteit van het klinisch laboratorium. Concreet voldoet ons labo aan zeer strenge eisen, o.a. op het gebied van competentie en kwaliteit. Uiteraard kan dit alleen maar het vertrouwen van voorschrijvers en patiënten in onze diensten versterken”, vult Pieter Dierickx aan.

Om het kwaliteitslabel te behouden, zal Belac het laboratorium klinische biologie van Ziekenhuis Geel met regelmaat komen auditen en de werking aftoetsen volgens de normen van ISO-15189.