Deel van nieuwe zorgsite Astor wordt tijdelijk schakelzorgcentrum voor de regio

03/04/2020

De stad Geel heeft een gebouw van de Astorsite in een sneltempo omgevormd tot een tijdelijk schakelzorgcentrum voor de regio. Dit eerste gebouw van het zorgcomplex Klein Veldekens van de vzw Astor was zo goed als klaar voor ingebruikname.

Dit in de regio centraal gelegen gebouw was dan ook de logische locatie voor de inrichting van een tijdelijk schakelzorgcentrum. Vanaf 6 april is het schakelzorgcentrum klaar om patiënten op te vangen die uit het ziekenhuis komen, maar thuis onvoldoende ondersteuning hebben voor hun verdere herstel. De eventuele activering van het schakelzorgcentrum is een beslissing van de Vlaamse overheid. Dit gebeurt wanneer de opnamecapaciteiten van de ziekenhuizen van Geel en Mol in het gedrang komt.

De vzw Astor realiseert momenteel in Klein Veldekens in Geel een volledig nieuwe zorgsite. Het eerste gebouw zou normaal gezien in mei in gebruik worden genomen. Mits kleine aanpassingen vormt stad Geel deze nieuwe infrastructuur op zeer korte termijn om tot een tijdelijk schakelzorgcentrum. De site bestaat uit drie gebouwen. Het gebouw dat afgewerkt is, beschikt over 44 individuele kamers die we deze week en tijdens het weekend volledig klaarmaken. De andere twee gebouwen zijn nog niet klaar. De werken blijven evenwel doorgaan. Dit biedt op een later tijdstip de optie om het schakelzorgcentrum verder uit te breiden.

Voor welke gemeentes?

De tijdelijke schakelzorgcentra in de strijd tegen het coronavirus moeten in opdracht van de Vlaamse overheid georganiseerd worden op regionaal niveau. Dit betekent dat twee of drie eerstelijnszones deze uitdaging samen moeten aangaan. In onze regio bundelen de eerstelijnszones Zuiderkempen en Baldemore de krachten. Deze eerstelijnszones omvatten Geel, Mol, Balen, Retie, Dessel, Hulshout, Westerlo, Herselt, Laakdal en Meerhout.

Op vraag van de overheid

Op dit moment beschikken de ziekenhuizen van Geel en Mol nog over voldoende opnamecapaciteit om alle patiënten op te nemen die dringende medische verzorging nodig hebben. Wanneer de toestroom van patiënten de beschikbare capaciteit overschrijdt, dan biedt dit schakelzorgcentrum een geschikt alternatief voor aanvullende opvang.

De Vlaamse overheid vraagt om voor deze extra noodcapaciteit dertig tot vijftig bedden per schakelzorgcentrum te voorzien. Onze provinciegouverneur stelde een noodplanningscoördinator aan om in elke regio van onze provincie te zoeken naar geschikte infrastructuur. Voor onze regio werd deze gevonden op de site Klein Veldekens. Het schakelzorgcentrum is een samenwerking tussen de vzw Astor, de verschillende gemeentes uit de eerstelijnszones, de ziekenhuizen van Geel en Mol en Vereniging Huisartsenkring Zuiderkempen. De verschillende samenwerkingspartners zetten het nodige zorgpersoneel (artsen, verpleegkundigen, verzorgenden), opleidingen en ook psychosociale hulpverlening ( bv. maatschappelijk werker) in.

Voor wie?

Een schakelzorgcentrum richt zich zowel op coronapatiënten als niet-besmette patiënten. Medisch gezien mogen deze mensen het ziekenhuis verlaten. Ze komen naar het schakelzorgcentrum wanneer ze thuis onvoldoende ondersteuning hebben om verder te herstellen. Ook patiënten uit het ziekenhuis die voldoende sterk zijn om het ziekenhuis te verlaten maar nog klinisch toezicht nodig hebben, kunnen naar het schakelzorgcentrum. De nodige medische omkadering wordt hiervoor voorzien. In zeer zorgwekkende situaties mogen ook de triageposten en de huisartsen mensen vanuit hun thuissituatie, na een medische controle op de spoedgevallendienst van het ziekenhuis van Geel of Mol in het schakelzorgcentrum laten opnemen.

Vanaf wanneer?

De Vlaamse overheid neemt de uiteindelijke beslissing om een schakelzorgcentrum in een bepaalde regio al dan niet te activeren. Voorlopig is dit voor onze regio nog niet aan de orde. Het schakelzorgcentrum in Geel staat vanaf 6 april klaar om – wanneer nodig – operationeel te zijn en patiënten te ontvangen.