Bijkomende informatie over CPAP-toestellen van Philips

06/08/2021

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) heeft onlangs bijkomende informatie ontvangen van Philips in verband met de veiligheid van de CPAP-toestellen van deze fabrikant. Er zouden twee zeldzame problemen kunnen opduiken bij het gebruik van de CPAP-toestellen: (schuim)deeltjes en vluchtige stoffen die vrijkomen.

De reactie en het advies van het FAGG zijn echter nog steeds geruststellend, we zetten hier de belangrijkste punten op een rij:

  • de vrijgekomen (schuim)deeltjes blijken meestal te groot om door de longen te worden opgenomen;
  • er werden geen ernstige acute toxicologische gezondheidsrisico's gerapporteerd;
  • er zijn voorlopig geen aanwijzingen voor nadelige effecten op lange termijn;
  • er zijn voorlopig geen veiligheidsrisico’s die groter zijn dan de medische risico's die kunnen ontstaan door het stopzetten van de behandeling.

Op de website van het FAGG kan je de volledige tekst en bijkomende informatie lezen.