Administratieve persoonsgegevens in KWS-database

18/08/2020

Ziekenhuis Geel en het H. Hartziekenhuis Mol werken sinds 2013 nauw samen, wat zich onder andere heeft geuit in een gezamenlijke aankoop en gebruik van softwareprogramma’s. Naar de toekomst toe gaan we dit blijven doen in het kader van het Ziekenhuisnetwerk Kempen (ZNK).

Het H. Hartziekenhuis Mol gebruikt sinds februari 2019 een nieuw elektronisch patiëntendossier: KWS (Klinisch Werk Station) van NexuzHealth.

In 2014 voegden we de patiëntenadministratie van het H. Hartziekenhuis Mol en Ziekenhuis Geel samen naar aanleiding van de geplande fusie tussen de twee ziekenhuizen. Toen deze fusie niet doorging, beslisten we om de samengevoegde patiëntendatabase niet te splitsen.

Op dat moment was een eventuele nieuwe fusie nog mogelijk en het idee groeide ook om een toekomstig ziekenhuisnetwerk op te richten, waarvoor een gedeelde patiëntenadministratie nodig is.

In december 2018 laadde het H. Hartziekenhuis Mol, in het kader van het KWS-project, alle administratieve patiëntengegevens op in het nieuwe KWS. Hierbij kwamen ook de gegevens van patiënten uit Ziekenhuis Geel mee in de KWS-database.

Zo zijn er nu:

  1. patiënten van Ziekenhuis Geel geregistreerd in de KWS-database van H. Hartziekenhuis Mol die géén patiënt zijn van een KWS-ziekenhuis en
  2. zijn de administratieve (géén medische) gegevens van patiënten van Ziekenhuis Geel ook zichtbaar voor andere KWS-ziekenhuizen.

Welke gegevens en wie heeft toegang?

Het gaat enkel om de volgende (niet-medische) gegevens: patiëntennummer, naam, voornaam en aanspreking, geboortedatum, geslacht, contactgegevens (adres en telefoonnummer), taal, burgerlijke staat en rijksregisternummer.

Deze gegevens zijn in KWS énkel raadpleegbaar voor personen die een bewezen zorgrelatie met de betrokken patiënt hebben.

Het raadplegen van deze gegevens wordt steeds gelogd.

Vragen?

Heeft u hierover vragen? Dan kan u terecht bij onze functionaris voor gegevensbescherming op het e-mailadres gegevensbescherming@ziekenhuisgeel.be