Je aanwerving

Administratie
Ben je geselecteerd voor de job? Dan maakt de personeelsdienst met jou een afspraak voor de administratieve afhandeling van je aanwerving. Voor een zorgberoep en sommige andere functies is er nog een aanwervingsonderzoek bij de arbeidsgeneesheer. In principe vindt dat plaats vóór je bij ons begint te werken. 

Je eerste werkdag
Op je eerste werkdag krijg je een aangepast en hartelijk onthaal. Tijdens de daaropvolgende weken en maanden word je extra begeleid op ‘terugkomdagen.’ Je krijgt dan meer informatie over dienstoverschrijdende onderwerpen die voor jou van belang kunnen zijn. 

Peter of meter
Als nieuwe verpleegkundige krijg je ook een peter of meter op je dienst. Die zorgt voor extra begeleiding in je inscholingstraject en geeft of zoekt een antwoord op al je vragen.

Investeren in talent
Het Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel wil zorg dragen voor zijn medewerkers door te investeren in hun talenten en hun welzijn. Functioneringsgesprekken, personeelsfeesten, extra vakantiedagen en andere extralegale voordelen dragen daartoe bij. We besteden ook expliciet aandacht aan een comfortabele en veilige werkomgeving.