Verwerking van persoonsgegevens

Door in te schrijven worden jouw persoonsgegevens (naam, voornaam en eventueel e-mailadres) verwerkt door de dienst Communicatie. Deze gegevens hebben we nodig om het deelnemersaantal bij te houden, om je te kunnen verwittigen in geval van wijzigingen en om je verder op de hoogte te houden.

Jouw persoonsgegevens zullen steeds verwerkt worden onder verantwoordelijkheid van het Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel, J.-B. Stessensstraat 2, 2440 Geel, telefoon 014 57 77 77, e-mailadres info@ziekenhuisgeel.be.

In het kader van de verwerking van persoonsgegevens bedoeld in dit formulier, heb je altijd het recht om jouw persoonsgegevens kosteloos in te zien. In het geval dat jouw persoonsgegevens onvolledig en/ of foutief zijn, kan je deze onvolledige en foutieve gegevens kosteloos laten verbeteren. Daarbij kan je ook vragen dat wij jouw persoonsgegevens tijdelijk niet verder verwerken (behalve in een aantal wettelijk bepaalde gevallen) tot dat wij de juistheid van jouw persoonsgegevens hebben gecontroleerd.

Verder heb je het recht om te vragen dat wij een kopie van jouw persoonsgegevens overmaken aan jou en/of rechtstreeks aan een andere instelling of persoon van jouw keuze, in een formaat dat toelaat om deze persoonsgegevens gemakkelijk over te dragen.

Jouw persoonsgegevens zullen in elk geval niet langer bewaard worden dan nodig is voor de doeleinden omschreven in dit formulier

Voor het uitoefenen van de bovenstaande rechten, kan je contact opnemen met de dienst Communicatie, via het telefoonnummer 014/ 57 73 32 of 014/ 57 71 34.
Voor bijkomende vragen over jouw rechten en alle andere aangelegenheden betreffende de verwerking van jouw persoonsgegevens binnen het Sint-Dimpna Ziekenhuis kan je ook steeds terecht bij onze functionaris voor gegevensbescherming, de stafmedewerker informatieveiligheid en gegevensbescherming, via het telefoonnummer 014/ 57 74 34. Deze functionaris ziet op onafhankelijke wijze toe op de naleving van de privacywetgeving binnen het ziekenhuis.

Indien je zou menen dat het ziekenhuis jouw persoonsgegevens niet rechtmatig en volgens de wettelijke vereisten verwerkt, dan heb je ook steeds het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (contactgegevens beschikbaar via: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be). In geval van klachten raden wij evenwel aan om eerst onze functionaris voor gegevensbescherming te contacteren. Vaak zullen eventuele problemen of misverstanden zo eenvoudig opgelost kunnen worden.

Indien je akkoord gaat dat het Sint-Dimpna Ziekenhuis jouw persoonsgegevens verwerkt met het oog op de doeleinden omschreven in dit formulier, verzoeken wij jou om jouw contactgegevens (naam, voornaam en eventueel e-mailadres) in te vullen. Indien je jouw toestemming niet geeft, door je gegevens niet in te vullen, kan je niet deelnemen.

Indien je jouw toestemming hebt gegeven, maar nadien van gedachten verandert, zal je altijd jouw toestemming kunnen intrekken door dit te melden aan het ziekenhuis.