Triage

Bij triage worden patiënten in categorieën onderverdeeld, op basis van de ernst van de klacht. Triage zorgt ervoor dat patiënten met ernstige klachten of letsels eerst geholpen worden.

Hoe werkt het?

Na uw aankomst en registratie op de spoedgevallendienst, stelt de triageverpleegkundige u enkele vragen en voert ze al enkele onderzoeken uit. Zo worden onder meer bloeddruk, polsslag en temperatuur gemeten.

Aan de hand van een speciaal hiervoor ontwikkeld schema wordt beslist tot welke categorie u als patiënt behoort. Daarna krijgt u de kleur toegewezen die bij die categorie hoort. Die kleur geeft aan hoe snel u zal onderzocht worden.

Kleuren

De kleur geeft de urgentie van uw klacht weer. Elke kleur staat voor een traject en bepaalt ook de maximale wachttijd alvorens u door een arts wordt onderzocht. Het kan dus gebeuren dat een persoon die na u binnenkomt sneller wordt geholpen. Maar het is net zo goed mogelijk dat u voorgaat op mensen die reeds zitten te wachten.

Rood
Personen met deze kleur vereisen directe hulp. Ze kunnen een levensbedreigend letsel hebben en worden meteen naar de behandelkamer gebracht.

Oranje
Deze patiënten hebben een ernstig letsel of zijn kritiek ziek. Vaak komen zij aan per ambulance. Ze gaan meestal meteen naar een behandelkamer De maximum wachttijd bedraagt tien minuten.

Geel
De letsels of klachten van deze patiënten zijn vaak minder ernstig, maar vereisen wel een behandeling. Er is geen sprake van levensbedreiging, zodat deze patiënten even kunnen wachten. Wel is verder onderzoek noodzakelijk. De maximale wachttijd bedraagt 60 minuten.

Groen
De letsels of aandoeningen van patiënten in deze categorie vereisen geen onmiddellijke behandeling. Hun maximum wachttijd loopt op tot 120 minuten.

Blauw
In deze categorie zitten patiënten die al langer een klacht hebben of geen uitgesproken acute medische aandoening hebben. Zij moeten rekenen op een langere wachttijd, die maximum 240 minuten kan bedragen.