MUG

Aan de dienst spoedgevallen is ook een MUG-functie verbonden. Een interventie van de MUG (Mobiele UrgentieGroep) kan redding brengen voor alle personen van wie de gezondheidstoestand een dringende medische tussenkomst vereist, na een ongeval of een plotse aandoening.

Als u dringend medische hulp nodig hebt, mag u niet aarzelen. Bel dan meteen het noodnummer 112. Daar kunt u de hulp inroepen van een de MUG, een ziekenwagen of de brandweer.