Behandeling

De eerste zorgen worden toegediend door een verpleegkundige. Zij kan ook al een aantal onderzoeken laten uitvoeren, zoals een electrocardiogram, röntgenfoto’s en bloedonderzoek. Daarna komt de spoedarts om verder lichamelijk onderzoek uit te voeren en een behandeling op te starten.

Tijdens de onderzoeken mogen een of twee personen de patiënt begeleiden. Om de privacy van de patiënt te respecteren, kan bij sommige onderzoeken aan de begeleiders worden gevraagd even plaats te nemen in de wachtzaal.