Spoedgevallen

Patiënten komen op verschillende manieren bij de spoedgevallendienst terecht. Sommigen worden gebracht door de ziekenwagen, anderen worden doorverwezen door de huisarts.

De meeste patiënten komen op eigen initiatief naar de spoedgevallendienst. Om de volgorde van behandeling en dringendheid objectief te bepalen, wordt triage toegepast.

Eerst wordt u als patiënt geregistreerd aan het onthaal, waar de nodige administratieve gegevens worden opgevraagd. Als het om een arbeidsongeval gaat, moet u dit meteen melden. U geeft best ook uw verzekeringsdocumenten af aan het onthaal.