Psychiatrie

De dienst psychiatrie biedt ambulante zorg aan volwassenen met psychiatrische en/of psychische problemen. Afhankelijk van de hulpvraag zal, samen met jou en de verwijzende arts, naar de meest geschikte psychotherapeutische en/of psychiatrische begeleiding worden gezocht en zal je eventueel worden verwezen.

Breng bij de eerste raadpleging zeker een verwijsbrief van een huisarts of zorgverlener mee.