Blijven slapen bij uw kind

Elke ouder heeft het recht bij zijn kind te blijven als het moet worden opgenomen in het ziekenhuis. Daarom bieden alle kamers aan één van de ouders de mogelijkheid bij het kind te blijven slapen. Voor deze 'rooming-in' en de eventuele maaltijden wordt een extra vergoeding aangerekend

Als de ouders aanwezig blijven, verwachten we dat er continu een volwassene aanwezig is bij het kind en dat de ouders, net als thuis, instaan voor het gewone toezicht. Als het kind toch even alleen wordt gelaten, is het belangrijk dit te melden aan de verpleegkundige.