Ombudsdienst en rechten van de patiënt

Ombudsdienst

Bij de ombudsdienst kan je terecht met vragen, problemen of klachten over de dienstverlening van het ziekenhuis. De ombudsdienst heeft tot taak te bemiddelen bij klachten van patiënten en kan aanbevelingen doen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Het huishoudelijk reglement van het ziekenhuis beschrijft hoe de klachtenafhandeling in het ziekenhuis verloopt.

Bekijk hier het huishoudelijk reglement.

Wie is de ombudspersoon?
Ann Verfaillie is de ombudsvrouw in het ziekenhuis. Op dinsdag en vrijdag is ze aanwezig van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 15.00 uur. Op donderdag is ze aanwezig van 10 tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur.

Bereikbaarheid van de ombudspersoon:
Stuur een mail naar ombudsdienst@ziekenhuisgeel.be of stuur een brief naar
Ziekenhuis Geel
t.a.v. Ann Verfaillie
J.-B. Stessensstraat 2
2440 Geel

Je kan ook een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek.

Bij afwezigheid van de ombudspersoon kan je Jochem Baas contacteren. Hij treedt als tweede aanspreekpersoon van de ombudsdienst op. Jochem Baas is elke werkdag bereikbaar van 9.00 uur. tot 12.00 uur. en van 13.00 uur. tot 16.00 uur.

Rechten van de patiënt

Sedert 2002 beschikt België over een wet betreffende de rechten van de patiënt. Deze wet preciseert de kenmerken van de relatie tussen de patiënt en de beroepsbeoefenaar en wil de kwaliteit van de gezondheidszorg verbeteren. De wettekst somt de basisrechten van de patiënten op en verduidelijkt de modaliteiten voor het bijhouden van het patiëntendossier en de toegang ertoe. Ze bepaalt ook de mogelijke persoon die de patiënt kan vertegenwoordigen, als een patiënt  niet in staat is om zelf zijn rechten uit te oefenen. Dit fimpje van Volksgezondheid legt uit wat dit betekent.

 

Jouw rechten als patiënt

Meer informatie over patiëntenrechten in België is terug te vinden op de website van FOD Volksgezondheid. Je kan ook de brochure 'Patiëntenrechten: in een goede relatie weet je wat je aan elkaar hebt' inkijken of downloaden.