De neus

De neus heeft meerdere belangrijke functies. In de eerste plaats is de neus ons reukorgaan, een van de vijf zintuigen. De reuk is zeer belangrijk in ons dagelijks functioneren en handelen. Ruiken geeft ons genot bij eten en drinken, maar waarschuwt ons ook voor gevaar.

De neus is ook belangrijk bij onze ademhaling. Hij vormt als het ware de airconditioning van onze longen. Als lucht door de neus wordt ingeademd, wordt ze verwarmd, bevochtigd en gereinigd voor ze de longen binnenkomt. Een bemoeilijkte ademhaling via de neus wordt door de meeste mensen als erg storend ervaren.

Tot slot is de neus ook een belangrijk cosmetisch orgaan. De vorm van de neus bepaalt voor een groot deel het aanzicht van ons gelaat.

De rhinologie is het onderdeel van de NKO-heelkunde dat aandoeningen van de neus- en neusbijholten behandelt. Dit houdt in:

  • Behandeling van een verminderde neusademhaling (neusverstopping). Afhankelijk van de oorzaak is de behandeling medicamenteus of chirurgisch (operatie van het neustussenschot, verkleining van de neusschelpen)
  • Diagnostiek en behandeling van allergische aandoeningen
  • Diagnostiek en behandeling van een verminderde reukzin
  • Diagnostiek en behandeling van infectueuze aandoeningen van de neus of de neusbijholten. Afhankelijk van de oorzaak is deze behandeling medicamenteus of chirurgisch (sinusoperatie)
  • Diagnostiek en behandeling van tumoren in de neus of de neusbijholten, goedaardig en kwaadaardig.
  • Behandeling van neusbloedingen
  • Behandeling van traumatische letsels van de neus (breuk van de neusbeenderen, breuk van het neustussenschot)
  • Behandeling van esthetische problemen ter hoogte van de neus (neuscorrectie)