Roken tijdens de zwangerschap

Iedereen weet dat roken tijdens de zwangerschap een slecht idee is. Maar wat zijn nu precies de gevaren? En hoe komt u van het roken af?

Gevaren tijdens de zwangerschap

Als u tijdens de zwangerschap een sigaret opsteekt, komen de kankerverwekkende stoffen via de placenta bij de foetus terecht. Ook krijgt de baby meer koolstofmonoxide binnen, waardoor hij minder zuurstof kan opnemen.

Dit resulteert onder meer in groeiachterstand. Kinderen van rokende moeders wegen gemiddeld 200 gram minder dan kinderen van niet-rokende moeders. Ook is de kans dat de foetus tijdens de zwangerschap plots overlijdt bij rokers groter.

De kans op wiegendood is bijna zes keer zo groot als de moeder tijdens de zwangerschap rookt en vijf keer zo groot als ze na de zwangerschap blijft roken. Ook als de moeder zelf niet rookt, maar de partner wel, is het risico nog altijd twee keer zo hoog.

Fabeltje

Een veelgehoord argument van rokers is dat de bevalling gemakkelijker zou zijn doordat het kindje minder weegt. Rokende vrouwen hebben echter veel meer kans op complicaties en een slechtere wondgenezing, waardoor hechtingen minder goed genezen. Een vlottere bevalling of een sneller herstel door roken is dus een fabeltje.

Stoppen met roken

Door te stoppen met roken hebt u al meteen een veel lagere kans op een miskraam, bloedingen, een vroeggeboorte, enzovoort. Het kindje krijgt ook minder gifstoffen binnen en zal beter groeien.

De risico’s op plots overlijden voor, tijdens en na de bevalling verminderen. Ook de kans op ziektes als astma, groeiproblemen en gedragsproblemen wordt kleiner.

Voor de moeder zelf zijn er ook veel voordelen: meer energie, minder kortademigheid en (op de langere termijn) minder rimpels. Bovendien kost roken veel geld, dat u beter aan uw aanstaande kindje kunt besteden.

Hulp bij stoppen

Helaas is stoppen met roken niet gemakkelijk. U hoeft het echter niet alleen te doen. Een tabacoloog kan u helpen om te stoppen. Het RIZIV voorziet een terugbetaling van 30 euro voor een consultatie bij een erkende tabacoloog, met een maximum van 8 keer tijdens de zwangerschap. Ook voor uw partner is er een tegemoedkoming.

 

https://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=2392

https://tuberculose.vrgt.be/faq

https://www.vrgt.be/tabakspreventie/erkende_tabakologen