Als een zwangerschap niet gewenst is

Niet alle zwangerschappen zijn gepland en gewenst. Een vrouw die ongewenst zwanger is, kan besluiten een zwangerschapsafbreking of abortus te laten plaatsvinden. Die kan worden uitgevoerd in een gespecialiseerde kliniek.

De wetgeving

In Belgie is het mogelijk een zwangerschap te beëindigen tot 14 weken na de laatste regels. 

Alleen de vrouw zelf beslist of een afbreking nodig is. Ook minderjarige meisjes maken die keuze zelf. Het is niet nodig om de ouders of voogden op de hoogte te brengen.

In een gespecialiseerd centrum dient een eerste gesprek plaats te vinden, waarin wordt besproken hoe de ingreep wordt uitgevoerd en welke anticonceptie daarna best wordt gebruikt. Daarna is volgens de wet een bedenktijd van zes dagen nodig.

Het eerste gesprek moet dus al plaatsvinden voor de twaalfde week. Op de dag van de afbreking dient de vrouw die de ingreep zal ondergaan daarvoor schriftelijk toestemming te geven.

Na de 14de zwangerschapsweek kan abortus in België alleen nog uitgevoerd worden als er medische problemen zijn bij moeder of kind, waardoor voortzetten van de zwangerschap gevaarlijk kan zijn.

Als de vrouw om andere redenen toch een afbreking wenst, kan die worden uitgevoerd in het buitenland. In Nederland kan dit tot 22 weken, maar ook daar geldt een bedenktijd van vijf dagen. De afspraak moet dus tijdig worden gemaakt.

De zwangerschapsafbreking

De eerste consultatie

Bij de eerste raadpleging wordt een echo verricht om de zwangerschapsduur te bepalen. De arts bespreekt ook de methode van afbreking en de anticonceptie die na de ingreep best wordt gebruikt. Na een bedenktijd van minstens zes dagen kan dan de abortus worden uitgevoerd. De abortus kan op twee manieren worden uitgevoerd: ofwel met medicijnen, ofwel met een curettage.

Via medicatie

Als de abortus wordt uitgevoerd met medicatie, krijgt de vrouw eerst een tablet mifepristone en na 24 tot 48 uur enkele tabletjes prostaglandine. Die tabletjes dient de vrouw zelf vaginaal in te brengen of onder de tong te laten smelten.

Daarna blijft de vrouw enkele uren in de kliniek. Na het inbrengen of laten smelten van de tabletten (soms ook al ervoor) treedt bloed- en klonterverlies op. Uiteindelijk wordt ook het vruchtje uitgestoten.

Naast bloedverlies kan dit ook gepaard gaan met hevige krampen. Na een abortus hebben de meeste vrouwen nog een tiental dagen last van vaginaal bloedverlies.

De zuigcurettage

Deze procedure neemt ongeveer anderhalf uur in beslag. De vrouw neemt plaats in de gynaecologische stoel en krijgt via de vagina een injectie met plaatselijke verdoving.

Daarna wordt de baarmoederhals wat opgerekt, zodat een dun buisje de baarmoeder in kan om de inhoud weg te zuigen. Soms veroorzaakt dit krampen in de onderbuik die op hevige menstruatiekrampen lijken.

De nacontrole

Na de abortus is een nacontrole aangewezen. De arts in de abortuskliniek kan daarvoor een afspraak maken, of de vrouw adviseren bij de eigen gynaecoloog op nacontrole te gaan.

Medische hulp na de ingreep

Als u een abortus hebt ondergaan, is het normaal dat u een tiental dagen vaginaal bloedverlies hebt, alsof u menstrueert. Dat kan gepaard gaan met klonterverlies en buikkrampen.

Als het bloedverlies zeer hevig wordt of als u koorts krijgt na de ingreep, moet u zeker voor een vervroegde controle naar de kliniek die de ingreep heeft uitgevoerd of naar uw eigen gynaecoloog.
 

Meer info:

http://www.abortus.be/_nl/home/index.php

https://www.ngva.net/public/clinics