Geconventioneerd of niet-geconventioneerd

In ons ziekenhuis werken geconventioneerde en niet-geconventioneerde artsen. Voor een raadpleging kunnen niet-geconventioneerde artsen een ereloonsupplement op hun honorarium aanrekenen. Een lijst van de niet-geconventioneerde artsen kunt u inkijken aan het onthaal.

Het ereloonsupplement kan alleen worden aangerekend voor de raadpleging zelf, niet voor technische prestaties. Geconventioneerde artsen rekenen geen ereloonsupplement voor de raadpleging aan. Voor onze radiologen (of artsen medische beeldvorming) geldt een aparte regeling - de informatie hierover vindt u op http://www.radiologiegeel.be/tarieven.html.

Bij een opname werken de artsen van ons ziekenhuis steeds geconventioneerd. Zij rekenen alleen supplementen aan als u kiest voor een eenpersoonskamer. Bij de inschrijving bepaalt u zelf of u een een- of tweepersoonskamer wenst. Uw keuze wordt vermeld op het opnameformulier.

Alle artsen mogen voor hun prestaties een ereloonsupplement vragen van maximaal 135%. Het supplement wordt berekend op het totale bedrag van de prestaties, dus ook op het gedeelte dat door het ziekenfonds wordt betaald.

Daardoor kan het ereloonsupplement al snel oplopen tot enkele honderden euro’s. Voor sommige ingrepen en behandelingen kan het zelfs om enkele duizenden euro’s gaan. Die supplementen worden niet vergoed door uw ziekenfonds.

Vraag daarom zeker na bij uw hospitalisatieverzekering of kamer- en ereloonsupplementen gedekt zijn door uw polis, en in welke mate. Als u de factuur mogelijk zelf moet betalen, kunt u vooraf aan de behandelende arts of aan de administratie van het ziekenhuis een raming van de kostprijs vragen.

Er worden geen ereloonsupplementen aangerekend:

  • als u kiest voor een tweepersoonskamer
  • als u kiest voor een tweepersoonskamer maar wegens plaatsgebrek of om medische redenen op een eenpersoonskamer verblijft
  • als u kiest voor een eenpersoonskamer maar wegens plaatsgebrek op een tweepersoonskamer verblijft
  • tijdens een verblijf op de dienst intensieve zorgen