Geriatrie en Pneumologie

Als je de verpleegdienst geriatrie wilt bereiken, stuur je best een mail naar Dienst.Geriatrie@ziekenhuisgeel.be 

Op Dienst 7 of Dienst Geriatrie en Pneumologie beschikken wij over 30 bedden. Net zoals Dienst 9 richten wij ons op geriatrische zorgvragers.

Daarnaast bieden wij ook zorg aan mensen met longaandoeningen of problemen met de luchtwegen.

We zetten met ons multidisciplinair team in op kwalitatief,  hoogstaande zorg met aandacht voor het individu en diens omgeving.