Cardiologie

Onze dienst legt zich toe op de behandeling en verzorging van patiënten met hartziekten. We hebben 31 bedden in totaal. Van deze 31 bedden zijn er 16 bedden die een intensievere opvolging nodig hebben. Deze 16 bedden vormen de telemonitoring bedden. De patiënt krijgt hierbij een extra monitor aan om gedurende de ganse dag het hartritme te observeren.

Het verpleegkundig team tracht samen met de cardiologen een kwalitatief hoogstaande en patiëntgerichte zorg aan te bieden. Een zorg waarbij we aandacht hebben voor de individuele behoeftes van de patiënt.

U wordt steeds met de beste zorgen omringd door een multidisciplinair team. Artsen en zorgverleners van verschillende medische disciplines hebben regelmatig overleg. Het is vanzelfsprekend dat onze artsen en medewerkers steeds voor u klaar staan voor bijkomende inlichten of vragen.