Spoedgevallen

Voor alle dringende medische problemen staat de spoedgevallendienst klaar. We beschikken over alle nodige faciliteiten om patiënten in de meest kritische toestand op te vangen. De dienst beschikt ook over een MUG (Mobiele Urgentiegroep) die dag en nacht actief is voor dringende geneeskundige hulpverlening (112).

Wie kan terecht op de dienst Spoedgevallen?

- Patiënten die via de 112 door een ziekenwagen gebracht worden.
- Patiënten die doorverwezen zijn door een huisarts of andere arts.
- Patiënten die voor dringende medische problemen rechtstreeks naar spoed komen.

Je bereikt Spoedgevallen via J.B. Stessensstraat. Externe signalisatie wijst je de snelste weg.  Er zijn aparte parkeerplaatsen voorzien voor spoedgevallenpatiënten.