Revalidatie en fysische geneeskunde

Onze dienst revalidatie behandelt op voorschrift van onze artsen problemen van het bewegingsstelsel. Je kan bij ons terecht met problemen van nek en rug, gewrichten, spieren, pezen en zenuwbanen.

In ons revalidatiecentrum werken we aan het herstel of het weer valide worden na een ongeval, een ziekte of een operatie. De belangrijkste doelstelling bestaat erin de patiënt zo goed mogelijk te laten functioneren, thuis, op het werk of in de sport.

In ons ziekenhuis gebeurt revalidatie in teamverband. Kinesitherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, psychologen, sociaal verpleegkundigen, verpleging en technische orthopedisten werken samen om de patiënt te helpen. De coördinatie gebeurt steeds door een revalidatie-arts, die wekelijks overlegt met het hele team.