Preventie arbeidsveiligheid en milieucoördinatie

De stafdienst is verantwoordelijk voor de opvolging van de reglementering rond veiligheid en welzijn op het werk en geeft hierover advies aan de organisatie.