Mortuarium

Wie een laatste groet wenst te brengen aan de overledene, kan zich dagelijks in het ziekenhuis aanbieden van 16:00 tot 20:00 uur, ook op zon- en feestdagen.
U wordt hierbij begeleid door een verpleegkundige.