Communicatie vragen

Om een persbericht op te stellen, een artikel voor de Nieuwsflits te schrijven of om een uitnodiging op te maken voor een event heeft dienst Communicatie input nodig. Wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe. Dat zijn de 6 voornaamste gegevens om een communicatie op te stellen. Voor de communicatie over een event zijn er nog bijkomende vragen.