Ziekenhuis Geel neemt actief deel aan de campagne ‘Elke stap zet je samen’

27/10/2021

Ziekenhuis Geel vindt het belangrijk om jou als patiënt nauw te betrekken bij je zorgproces of behandeling. We vinden dat de beste zorg tot stand komt door samen te werken. Als ziekenhuis ondersteunen we daarom de campagne ‘Elke stap zet je samen’. Dat is een initiatief van vzw Patient Empowerment en loopt vanaf 27 oktober in de Vlaamse zorgsector.

‘Patient empowerment’ is  het proces dat leidt tot een gelijkwaardige relatie tussen patiënt en zorgverlener. Niemand mag het gevoel hebben dat hij inspraak verliest door ziek te worden. Integendeel: als patiënt moet je controle kunnen hebben over je behandeling. Daar moeten wij op toezien, als zorgverleners, zorgorganisaties en zorgsysteem. Dat is de kernboodschap van de campagne ‘Elke stap zet je samen’. Met Ziekenhuis Geel delen we die boodschap via affiches en onze sociale media. De campagne loopt van 27 oktober tot eind dit jaar.

Ziekenhuis Geel stimuleert jou om te participeren in je zorgproces

“In Ziekenhuis Geel betrekken we onze patiënten bij hun zorg door in eerste instantie te luisteren naar hen. Wat zijn je behoeften en hoe kunnen wij ondersteuning bieden in jouw traject als patiënt?”, zegt kwaliteitscoördinator Stijn Hendrickx.

“Daarnaast werken we samen met zelfhulpgroepen, we betrekken patiënten bij het ontwikkelen van zorgpaden, gaan in gesprek met patiëntenverenigingen en we richtten vorig jaar een patiëntenraad op. Met alle input die we hierdoor krijgen en door in dialoog te gaan met de patiënt - waarbij we zowel luisteren naar verwachtingen als naar de ervaringen van de patiënt in het ziekenhuis - kunnen wij onze patiënten de persoonsgerichte zorg bieden die ze verdienen.”

Over de vzw Patient Empowerment

De vzw Patient Empowerment streeft naar een gelijkwaardige relatie tussen patiënt en zorgverlener, in wederzijds respect. Ze wil die expertise en visie uitdragen op congressen en symposia, tijdens opleidingen en cursussen, in publicaties, via een nieuwsbrief en ook met de huidige campagne ‘Elke stap zet je samen’. Dit in samenwerking met bestaande organisaties van zorgverleners en patiënten. Voor de vzw is het sleutelwoord ‘samen’. De organisatie groepeert een groeiend aantal individuen, patiëntenverenigingen, zorgorganisaties en sympathisanten. Meer info op www.patientempowerment.be.

 

______________________________________________________________________________

 

Voor de pers

 

Contact

Ziekenhuis Geel: Kwaliteitsmedewerker Stijn Hendrickx 014 57 73 45

vzw Patient Empowerment: Edgard Eeckman  0475 96 00 67