Ziekenhuis Geel kreeg tweede prijs van de NIAZ Jaarprijs

25/06/2020

Op 23 juni werd de NIAZ Jaarprijs uitgereikt, digitaal weliswaar. Ziekenhuis Geel behaalde een knappe tweede plaats met het project ‘Verslavingszorg: ervaringsdrager aan bed van de patiënt in een algemeen ziekenhuis’. In totaal namen 47 Nederlandse en Vlaamse zorginstellingen deel aan de voorrondes en werden er meer dan 25.000 stemmen uitgebracht.

Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) vroeg aan de aangesloten zorginstellingen hun beste verbeteringsinitiatief in te sturen voor de NIAZ Jaarprijs 2020. Het thema dit jaar was ‘Persoonsgerichte Zorg’, waarbij de patiënt een actieve rol heeft. 

Verslavingszorg: ervaringsdrager aan bed van de patiënt

Ziekenhuis Geel startte het project op in samenwerking met het Sociaal Huis, de huisartsen en personen die zichzelf ‘gestabiliseerde verslaafden’ noemen. Zij hebben hun verslaving overwonnen en weten wat het is om een verslaving te hebben. De wachtlijsten van hulpverenigingen voor personen met een verslaving zijn lang, met als gevolg dat patiënten vaak te laat de nodige zorg en ondersteuning krijgen. Hierdoor kwamen er in het verleden personen met een verslaving of intoxicatie door alcohol of drugs binnen op onze spoeddienst, voor wie we geen aansluitende zorg konden vinden. Met dit pilootproject coachen de sociale dienst, psychologen en ervaringsdragers deze patiënten tijdens en na de detoxificatie. Na ontslag uit het ziekenhuis kan de patiënt beroep doen op een verdere ambulante opvolging door de huisarts en de ervaringsdrager. De dienst drughulpverlening van het Sociaal Huis van de stad Geel gaf de nodige ondersteuning aan de ervaringsdragers, zodat dit zorgpad mogelijk werd.

Krachten bundelen

Het Geelse project startte in 2018. Professionele hulpverleners van Ziekenhuis Geel, Sociaal Huis, huisartsen en vrijwillige ervaringsdragers sloegen toen de handen in elkaar om de problematiek van alcoholverslaving doeltreffender aan te pakken. Samen proberen ze mensen met problematisch drankgebruik, verslaving of vragen rond dit thema beter, gerichter, completer en intensiever te ondersteunen. Met ondersteuning van de drughulpverlener en een maatschappelijk werker van het Sociaal Huis kunnen vrijwilligers snel en laagdrempelig vanuit hun eigen ervaring anderen een luisterend oor bieden en moed inpraten wanneer ze het nodig hebben.

Door het succes wordt dit Geelse pilootproject verder uitgerold in de drie andere Kempense ziekenhuizen die deel uitmaken van Ziekenhuisnetwerk Kempen (ZNK). Hiermee ondersteunt het ZNK de uitbouw van een innovatieve, multidisciplinaire en laagdrempelige verslavingshulpverlening zonder wachtlijsten in de Kempen.