Ziekenhuis Geel en politiezone Geel-Laakdal-Meerhout ondertekenen samenwerkingsprotocol

13/03/2023

Je zou het misschien niet direct verwachten maar ziekenhuizen en politie moeten regelmatig samen optreden, ook in Geel. Denk maar aan situaties zoals verdwijningen, intrafamiliaal geweld, collocaties, verhoren van medisch personeel of patiënten, strafbare feiten die in het ziekenhuis gepleegd worden (bijvoorbeeld geweld tegen zorgpersoneel of andere patiënten, diefstal, …), Excited Delirium Syndrome, vragen vanwege Parket of onderzoeksrechter, … Deze samenwerking is niet altijd evident omdat we allebei een andere focus hebben en gebonden zijn aan regelgeving en beroepsgeheim. “Het ziekenhuis en zeker de spoed werkt dagdagelijks intens samen met de politie. Een goede samenwerking is dus van cruciaal belang. Met deze overeenkomst hebben we een aantal problemen vanuit ieders perspectief een leidraad gegeven om de samenwerking nog vlotter te laten verlopen.”  zegt Dr. Gerry Van Der Mieren, Diensthoofd Spoed Ziekenhuis Geel.  Zo zijn de laatste jaren Ziekenhuis Geel en Politiezone Geel-Laakdal-Meerhout als partners naar elkaar toegegroeid. “Duidelijk afspraken zorgen voor een goede en efficiënte samenwerking, wat zeker in noodsituaties een meerwaarde is.”  Aldus Niki Vreys, coördinator geweldbeheersing politiezone Geel-Laakdal-Meerhout.

“De positieve evolutie in een goede samenwerking, hebben we nu bezegeld met een samenwerkingsprotocol. Gezondheidszorg en veiligheidszorg gaan hand in hand.”  beaamt Dirk Van Aerschot, korpschef politiezone Geel-Laakdal-Meerhout. Dit protocol geeft zowel het zorgpersoneel als het politiepersoneel een houvast bij hun handelen om zo in de toekomst nog beter te kunnen samenwerken. “De agressie naar zorgverleners is een bestaand gegeven in onze maatschappij en deze overeenkomst is een eerste stap om dit probleem verder aan te pakken.” zegt Vera Celis, Burgemeester Stad Geel. Het protocol werd op 13 maart ondertekend door vertegenwoordigers van Stad Geel, Ziekenhuis Geel en Politiezone Geel – Laakdal – Meerhout.  Alle partijen kijken uit naar een goede samenwerking en het verder uitwerken van deze relaties.