Weg met papieren voorschriften

12/01/2022

Je hebt ongetwijfeld al eens een elektronisch geneesmiddelenvoorschrift ontvangen van je huisarts of arts specialist. Maar wist je dat het eigenlijk de bedoeling is om het geneesmiddelenvoorschrift volledig papierloos te maken? Dit jaar zal dit papierloze voorschrift geleidelijk aan ingevoerd worden.

Wat is nu weer een elektronisch voorschrift?

Een elektronisch voorschrift is een geneesmiddelenvoorschrift dat je arts via zijn/haar computer aanmaakt. Als patiënt krijg je een bewijs mee van dit voorschrift met een unieke barcode. Deze barcode moet  door de apotheker gescand worden om het elektronisch voorschrift te kunnen raadplegen. Het bewijs van dit elektronisch voorschrift kan de arts bijvoorbeeld naar jou doormailen, maar vaak werd dit nog op papier meegegeven.

Wat is dan een papierloos voorschrift?

Een papierloos voorschrift is een volledig gedigitaliseerd geneesmiddelenvoorschrift. Dit betekent dat je arts dit voorschrift niet meer per mail naar jou doorstuurt of op papier meegeeft, maar enkel nog op een online platform zal te vinden zijn. Dit platform heet Recip-e en kan geraadpleegd worden door zowel de apotheker als jijzelf. Dat laatste is meteen het grote voordeel van dit nieuwe geneesmiddelenvoorschrift: doordat het online staat, kan jij, de patiënt, je eigen voorschriften ook opzoeken.

Hoe werkt het papierloos voorschrift?

Je arts schrijft een voorschrift voor via zijn/haar computer en plaatst het op het beveiligde platform Recip-e.

De voorschriften op dit platform kunnen op verschillende manieren opgehaald worden:

  • Via je eID: de apotheker leest je kaart uit en zo kan hij/zij zien welke voorschriften je nog te goed hebt en welke geneesmiddelen je nodig hebt.
  • Via  www.mijngezondheid.belgie.be: meld je aan en dan vind je onder ‘openstaande medicatievoorschriften’ jouw voorschriften terug.
  • Via de app Farmad: die zet je op je smartphone en zo kan je thuis zelf je voorschriften opzoeken

Voor elk geneesmiddel wordt er nu ook een apart voorschrift gemaakt. Op deze manier zijn alle voorschriften overzichtelijk en duidelijk.

Waarom wordt dit nieuwe voorschrift ingevoerd?

Het doel van papierloze voorschriften is om meer tijd vrij te maken voor de zorg van patiënten, de patiënt zelf meer mogelijkheid te geven om zijn/haar voorschriften te beheren en om een betere vertrouwensrelatie tussen de patiënt en zorgverleners te creëren. Zo wordt alles efficiënter en wordt de zorginformatie toegankelijker voor alle partijen. Daarnaast zijnt papierloze voorschriften ook veel beter voor het milieu. Een win-win dus voor iedereen!