Verkeersveiligheid en leefbaarheid op onze campus

12/09/2019

Veiligheid en leefbaarheid op de ziekenhuiscampus. Daar willen we samen aan werken. Vanaf vrijdag 13 september zetten we onze slagbomen in werking om de verkeersstroom op de campus te beperken en de circulatie rondom het ziekenhuis beter en veiliger te maken. Wat betekent dit concreet? 

  • Moet je bij Spoed zijn? Ga dan langs J.B. Stessensstraat, de voorkant van ons ziekenhuis. Leveranciers en externe technici bereiken het ziekenhuis via Laar, de achterkant van het ziekenhuis. Zo scheiden we patiëntenverkeer van ander verkeer. 
  • De slagbomen gaan enkel open met een badge (of als je aanbelt bij Spoed). Zo vermijden we doorgaand verkeer.
  • De parking, hoofdingang en revalidatiecentrum bereik je nog altijd op dezelfde manier: langs J.B. Stessensstraat.
  • Dit verhoogt de veiligheid van iedereen die zich op onze campus begeeft.