Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel gebruikt allernieuwste neuronavigatie

26/04/2018

De neurochirurgen dr. De Mulder (Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel), dr. Deckers, dr. Engelborghs en dr. Weyns (allen AZ Turnhout) gebruiken sinds kort het allernieuwste neuronavigatie toestel van Medtronic in het operatiekwartier van het Geelse ziekenhuis .

De artsen zijn hiermee de eersten in de Benelux die ervaring opdoen met dit meest recente en meest geavanceerde type: S8 StealthStation™ . "Het nieuwe navigatiesysteem laat toe de exacte plaatsing van de chirurgische instrumenten of de exacte locatie van hersen- en zenuwstructuren weer te geven met een afwijking van slechts tienden van een millimeter/ van slecht enkele 100μm. Door deze ontwikkeling zijn zowel patiënt als chirurg in het voordeel, want de ingreep kan korter duren en veiliger verlopen", zegt dr. De Mulder.

Nauwkeuriger opereren is risico’s verminderen

De toegenomen nauwkeurigheid komt door de geavanceerde Stealth technologie, die een combinatie is van hardware, software, algoritmen, een gespecialiseerd instrumentarium en geavanceerde beeldcaptatie en -verwerking.

Wat maakt deze neuronavigator uniek?

Het neuronavigeren kan zowel via infrarode communicatie als via elektromagnetisme. Dit laatste is bijzonder aan deze nieuwe navigator en laat een hele snelle opstelling, registratie en behandeling toe.

De neuronavigator als GPS

Neuronavigeren is een snelle en veilige methode om een route uit te zetten en te volgen bij chirurgie. Het kan een uiterst waardevol hulpmiddel zijn bij het nemen van biopsies, het operatief verwijderen van tumoren, het plaatsen van katheters en het volledige gamma van ingrepen aan de wervelzuil.