Info voor de huisarts - coronavirus

15/03/2020

Dringende afspraken maken voor jouw patiënt

 • Neem contact met het secretariaat van de dienst.
 • Vrije raadplegingen, bijvoorbeeld gynaecologie en radiologie, worden voorlopig niet meer georganiseerd. Indien nodig maak je hiervoor een afspraak via de betreffende dienst. 
 • Een dringende afspraak maken bij dienst Radiologie - praktisch:
  • Met nadruk vragen we elke aanvraag voor radiologie in te scannen en te mailen naar secretariaat RX (secretariaat.radiologie@ziekenhuisgeel.be) en steeds met patiënt of mantelzorger in CC. Vermeld ook steeds de specifieke motivatie en markering urgentie of noodzaak.  Ons secretariaat stuurt dan indien de dringendheid is aanvaard; zo snel mogelijk binnen de consultatie-uren RX een bevestigingsmail met datum en uur van afspraak.

   Op deze manier proberen we enerzijds het telefoonverkeer voor ons secretariaat te minimaliseren en anderzijds ervoor te zorgen dat patiënten die urgente of strikt noodzakelijke beeldvorming nodig hebben deze zeker krijgen en toch gespreid op onze dienst toekomen.

   Gelieve enkel indien strikt nodig telefonisch contact op te nemen met RX.

 

Je patiënt doorverwijzen naar spoedgevallen

 • De eerder doorgestuurde richtlijn betreffende het doorsturen van patiënten naar onze spoedgevallendienst blijft van kracht.
  • De huisarts waarschuwt telefonisch onze spoeddienst (014/57 70 00) of spoedarts (014/ 57 70 02) wanneer hij/zij een patiënt doorstuurt met vermelding van: lichaamstemperatuur, symptomen en ernst evenals gebied waar mogelijke besmetting heeft plaats gehad.
 • De spoeddienst neem enkel nog stalen bij patiënten die opgenomen moeten worden en bij zorgverleners met koorts.
 • Je kan de provinciaal gezondheidsinspecteur bereiken tijdens kantooruren op 03 / 224 62 06, en buiten kantooruren op 02/ 512 93 89  maar je hoeft hem niet meer te bellen bij twijfel of je een test dient af te leggen. 
 • Hou er rekening mee dat de spoedartsen overspoeld worden met vragen. De info die zij kunnen geven vind je ook via de website van de Sciensano
 • Alle patiënten die getest worden, worden door het ziekenhuis op de hoogte gebracht van het resultaat van de test. In geval er een positieve test zou zijn, zullen wij als ziekenhuis ook onmiddellijk de huisarts op de hoogte brengen van het resultaat.
 • Tenslotte trachten wij maximaal om, zoals gevraagd door de huisartsen, aan patiënten via spoed te melden dat een huisbezoek door de huisarts enkel kan gevraagd worden bij koorts en bij personen die uit het endemisch gebied komen.

Wil je een klinische inschatting van een mogelijke coronapatiënt?

Lees het artikel over de uitzonderlijke consultatiefaciliteit van huisartsen die gevestigd is op onze ziekenhuiscampus.

FAQ

 • De meest gestelde vragen en bijhorende antwoorden lees je op de site van de overheid.
 • Voor de meest recente procedures over 2019-nCoV kan je als arts terecht op de site van Epidemio.