Huisartsen en patiëntenverenigingen slaan handen in elkaar voor meer en betere Sumehrs

13/06/2022

Huisartsen en patiëntenverenigingen slaan handen in elkaar voor meer en betere Sumehrs

In juni lanceren Vlaamse huisartsenkringen, Domus Medica en het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) een opvallende campagne: ‘Summer of Sumehr – Een gezondheidssamenvatting voor iedereen.’ Een Sumehr is een samenvatting van een patiëntendossier, aangemaakt door de huisarts, die indien nodig kan geraadpleegd kan worden door een specialist of een huisarts van wacht. De bedoeling van de campagne is heel simpel: zoveel mogelijk Vlamingen aan een kwaliteitsvolle Sumehr helpen en hen daarover informeren. Dat komt immers de kwaliteit en efficiëntie van de zorg ten goede.

Dat artsen vlekkeloos met elkaar communiceren over medische gegevens, vinden patiënten vandaag de evidentie zelve. Zorgverleners daarentegen weten dat het op vele vlakken nog beter kan. In de transmurale communicatie zit soms ruis op de lijn.

Een instrument dat kan zorgen voor een vlotte doorstroming van gezondheidsinformatie is de Sumehr (Summarized Electronic Health Record). Tenminste als die massaal en volledig wordt aangemaakt door huisartsen. Dat is momenteel nog niet het geval. Minder dan de helft van alle Vlamingen heeft een gezondheidssamenvatting en nog veel minder mensen zijn op de hoogte van het bestaan ervan. Bovendien is ze vaak onvolledig of niet up-to-date. Daarom lanceren enkele Vlaamse huisartsenkringen, Domus Medica en het Vlaams Patiëntenplatform in juni een campagne die de Sumehr op een positieve manier onder de aandacht brengt: de ‘Summer of Sumehr’.

Gezondheidssamenvatting

De Sumehr is oorspronkelijk in het leven geroepen als hulpmiddel voor ongeplande zorg. Het is een samenvatting en een gecodeerde export van het patiëntendossier dat de huisarts beheert en is – mits een therapeutische relatie – raadpleegbaar door andere artsen. Een Sumehr bevat alle elementen die een snelle inschatting van iemands gezondheidstoestand mogelijk maken: de persoonsgegevens van de patiënt, allergieën, intoleranties en andere risico’s, medische voorgeschiedenis, actuele zorgelementen, medicatielijst, vaccinaties, een contactpersoon in noodgevallen, wilsbeschikking...

De Sumehr bestaat al even, meer bepaald sinds 2005. Spoedartsen klikken dagdagelijks Sumehrs open.

Cruciaal op de spoedafdeling

Er bestaat een grote discrepantie tussen huisartsen die ‘mee’ zijn en huisartsen die worstelen met dossierbeheer. Voor sommigen is het maken van een nieuwe Sumehr na iedere consultatie heel logisch. Leeftijd of gezondheidstoestand van de patiënt doen er voor hen niet toe, iedereen heeft volgens hen recht op een Sumehr. Anderen hebben moeite met het up-to-date houden van dossiers en slagen er daardoor niet in correcte Sumehrs te genereren. Bijgevolg ontstaan er Sumehrs met irrelevante of verouderde zaken, bijvoorbeeld gedateerde medicatielijsten.

Met de campagne ‘Summer of Sumehr – Een gezondheidssamenvatting voor iedereen’ wordt de boodschap uitgedragen naar huisartsen dat de Sumehr een onmisbaar instrument is in de continuïteit van de zorg. Het is een middel dat het harde werk van huisartsen ook ‘s avonds en in het weekend doet renderen.

Dr. Toon Vanhemelryck, spoedarts in Ziekenhuis Geel, getuigt: “Een correcte Sumehr is een echte meerwaarde, niet alleen voor de spoedafdeling, maar ook voor de patiënt zelf. We zien vaak patiënten die ons niet kunnen vertellen wat hun medische voorgeschiedenis is of welke medicatie ze nemen. Ik doe dan ook een warme oproep aan mijn collega’s huisartsen: ga bij elk contact de medicatielijst na, werk de medische voorgeschiedenis bij en vul ook info over vroegtijdige zorgplanning of een DNR-beleid aan.”

Patiënten vinden meer en meer hun weg naar de Sumehr

De Sumehr mag dan al een middel zijn voor de communicatie tussen zorgverleners, het is veel meer dan dat. De Sumehr geeft de patiënt inzicht in de gezondheidsinformatie die zijn huisarts over hem bewaart.

Koen Neyens, Vlaams Patiëntenplatform: “We willen met onze campagne patiënten de boodschap geven: ga in gesprek met je huisarts om je gezondheidssamenvatting in te vullen of te updaten. We willen dat de patiënt, en eigenlijk elke burger, dit zelf ook in handen neemt aangezien het ontzettend belangrijk is dat deze informatie correct en volledig is."