Hoe kan de casemanager bemiddelen in de zorg? - De functie van een verbindingscoach in de regio Geel-Laakdal-Meerhout

22/02/2021

Gezondheid is nauw verweven met welzijn. Zo kan slapeloosheid samenhangen met financiële problemen en kan geldgebrek het inschakelen van hulpverleners belemmeren, wat dan weer verwaarlozing van fysieke klachten in de hand werkt. Fysieke, psychische en sociale factoren beïnvloeden elkaar dus. Hulpverlening aan personen met een meervoudige problematiek vereist de inzet van meerdere zorgverleners. Maar het organiseren van dergelijke zorg is complex en vereist voortdurende afstemming tussen de betrokkenen. De praktijk van alle dag laat zien dat mensen met complexe zorgnoden gemakkelijk tussen wal en schip vallen. Een casemanager aanstellen biedt hier kansen om een betere afstemming tussen hulpverleners te realiseren. In de regio Geel is in 2015 zo’n ‘verbindingscoach’ (casemanager) aangesteld. Iedere zorgactor kan personen doorverwijzen naar deze verbindingscoach die zich buigt over complexe problemen, zoals financiën, zorgweigering, slechte hygiëne of foute overtuigingen over ziekte en gezondheid. De verbindingscoach maakt samen met de patient/ cliënt een probleemanalyse en stelt een prioriteitenlijst op. Daarna begeleidt de coach de persoon naar de meest geschikte dienstverlening.

bron: Huisarts Nu

De werking van een verbindingscoach werd als positief ervaren en dat zette aan tot een analyse van het project vanuit een sociologische invalshoek. Het artikel verscheen in het vakblad Huisarts Nu van Domus Medica  en je kan het hier lezen. 

Het project G-Care moet de wisselwerking tussen het Sociaal Huis en de artsen versterken in het belang van de meest kwetsbaren in onze samenleving. Het is een samenwerking tussen het Sociaal Huis van Balen – Dessel – Mol en Retie en het Sociaal Huis van Geel – Laakdal – Meerhout, de lokale partners in armoedebestrijding, de huisartsen uit de regio, Ziekenhuis Geel, Heilig Hartziekenhuis Mol en de dienst Welzijn en Gezondheid van de provincie Antwerpen.