Het ziekenhuis van de toekomst: hoe geven we dit vorm?

16/12/2022

Donderdagavond 15 december vond de zesde virtuele conferentie ‘Kwaliteit Blijft en Leeft’ plaats. Nationale en internationale experts hadden het over 2 spanningsvelden binnen de zorg: hoe zal het ‘hospital of the future’ worden georganiseerd en hoe zal het worden gefinancierd?

‘Kwaliteit Blijft en Leeft’ is een cyclus van innovatieve conferenties die in 2020 gelanceerd werd door GZA en ZNA met de steun van koepelvereniging Zorgnet-Icuro. Deze zesde editie werd gehost door Ziekenhuis Geel in nauwe samenwerking met de Thomas More Hogeschool Geel.

Het centrale thema was de toekomst van de gezondheidszorg in België, meer bepaald die van ‘Ziekenhuizen van de Toekomst’. Innovatieve cases en panelgesprekken werden voorafgegaan door keynotes van internationale experten uit de zorgsector. Ondermeer Prof. dr. Thomas H. Lee (Harvard School of Public Health), Karen M. Murphy (Chief Innovation and Digital Transformation Officer Geisinger), prof. Dr. Marc Noppen (CEO UZ Brussel) en prof. Dr. Johan Kips (voormalig CEO van ULB Erasme en UZ Leuven en nu beleidsadviseur op het kabinet Vanden Broucke) brachten hun visie op het ziekenhuis van de toekomst: hooggespecialiseerde focusklinieken of een brede waaier van zorg? Prestatie-gedreven financiering of forfaitaire vergoedingen?

Van zorg verlenen naar zorg dragen voor

Ook het Ziekenhuis Geel, het H. Hartziekenhuis Mol en de Thomas More Hogeschool hadden hun bijdragen in dit colloquium waarin ze hun gemeenschappelijke visies en projecten voorstelden. Er werd daarbij een lans gebroken voor de evolutie van de gezondheidszorg in België naar een meer geïntegreerde en patiëntgerichte aanpak. De focus op operationele excellentie in combinatie met de persoonsgerichte aanpak van iedere patiënt. En dat daarbij de focus moet liggen op een evenwicht tussen kwaliteit en betaalbaarheid. Dit kan enkel worden bereikt door een verregaande samenwerking van het ziekenhuis met andere zorgactoren zoals huisartsen, thuisverpleegkundigen, apothekers, kinesisten,… maar ook partners zoals de universiteiten en hogescholen.

Het ziekenhuis van de toekomst moet een platform zijn van samenwerking tussen alle zorgactoren, met als doelstelling het bieden van gezondheid voor de inwoners van een regio. Ze mag niet uitsluitend geconcentreerd zijn met zichzelf in stand te houden.

 

Foto: Kwaliteit Blijft & Leeft