Heropstart Ziekenhuis Geel - info voor huisartsen

07/05/2020

We hebben sinds maandag 4 mei onze normale activiteiten terug opgestart. We proberen in eerste instantie de bestaande wachtlijsten weg te werken voor alle specialismen, naast de behandeling van nieuwe urgenties die zich aandienen.

De aanpak van het ziekenhuis kan wijzigen door nieuwe overheidsrichtlijnen of wijzigende omstandigheden. Wij excuseren ons voor iedere overlast en onduidelijkheid die dit veroorzaakt.

 Raadplegingen, onderzoeken of ingrepen en opnames

 • Sinds half maart uitgestelde afspraken: wij contacteren de patiënt wanneer zijn of haar uitgestelde afspraak, onderzoek of ingreep opnieuw kan ingepland worden.
 • Afspraken & ingrepen die al ingepland staan na 3 mei: als de patiënt niets van ons hoort, dan gaat de afspraak door zoals gepland. Indien afspraak, onderzoek of ingreep uitgesteld moet worden, contacteren wij de patiënt ten laatste één werkdag op voorhand.
 • Nieuwe afspraken: we vragen huisartsen en patiënten om een nieuwe afspraak bij voorkeur online aan te vragen via https://afspraken.ziekenhuisgeel.be. Je kan daar kiezen uit een telefonische consultatie met de arts of een consultatie in het ziekenhuis. Bij elke dienst kan je ook een specifieke arts kiezen.
  • Bij een dringende verwijzing of probleem neem je best telefonisch contact op met het secretariaat van de dienst. Telefoonnummers en e-mails van alle diensten vind je hier.
  • Er is voor elke dienst permanentie van minstens één arts. De SOS e-mailadressen en telefoonnummers zijn nog steeds actief per discipline.
 • Alle raadplegingen en onderzoeken (RX, echo, CT, NMR…) verlopen op afspraak. Een patiënt kan enkel het ziekenhuis betreden als hij of zij een afspraak heeft.
  • Omdat de dienst radiologie enkel op afspraak werkt, zijn onderzoeken niet altijd geïntegreerd met een consultatie. Is een technisch onderzoek wenselijk dan wordt dit best al vóór het consult gepland.
 • Revalidatie (incl. raadpleging) werd heropgestart met uitgebreide openingsuren. Enkel groepsessies worden in een latere fase opgestart.
 • Patiënten voor een geplande ingreep worden via teleconsult preoperatief gescreend door de anesthesist. Bij patiënten met ziektesymptomen (los van de geplande ingreep), wordt de ingreep uitgesteld en de patiënt naar de huisarts verwezen voor verder beleid en eventuele COVID-screening.

Testing

 • Patiënten die rechtstreeks binnenkomen op spoed en verdachte Covid-19-symptomen hebben, maar nog goede parameters hebben, vragen we om hun huisarts te contacteren voor PCR-testing. De huisarts zal voor hen een afspraak maken bij het fysiek triagecentrum (zie verder). Indien ze opgenomen moeten worden, doen we dit onmiddellijk.
 • Indien je als huisarts een vermoeden van COVID hebt, dan vragen wij je om de patiënt naar het triagecentrum van Geel te sturen (conform het triageprotocol), naast onze bezoekersparking.
 • Voor dagziekenhuis en geplande opnames in het ziekenhuis kan er getest worden voor de ingreep, de opname, de behandeling of de bevalling via de drive-in.  Ook asymptomatische patiënten kan je verwijzen naar de drive-in.  

Drive-in

Vanaf 15 juni 2020 organiseert Ziekenhuis Geel op haar campus een corona-screening ter voorbereiding van geplande en dagopnames. De screening wordt uitgevoerd door het Wit-Gele Kruis en kan enkel na afspraak. Om een vlotte opeenvolging van tests te garanderen tekende het ziekenhuis een drive-in uit op haar andersvalidenparking. Enkel daar kan met in acht name van de geldende voorzorgsmaatregelen een veilige doorstroming georganiseerd worden.  Bovendien vindt de screening plaats vlakbij het ziekenhuislabo dat de tests analyseert. Andersvaliden die met de wagen komen, kunnen gratis terecht op de bezoekersparking waar voor hen voldoende parkeerplaatsen gereserveerd zijn.

Vanaf augustus kan je als huisarts ook asymptomatische patiënten verwijzen naar deze drive-in. Bijvoorbeeld: patiënten die op reis gaan en een attest nodig hebben, of van vakantie terug zijn uit een rode zone.Een afspraak maken kan via dit afsprakenformulier

Fysiek triagecentrum (FTC): coronagerelateerde consultaties door huisartsen

Huisartsen uit de regio kunnen patiënten met milde en ernstige coronasymptomen doorverwijzen naar een uitzonderlijke consultatiefaciliteit aan Ziekenhuis Geel (container aan turnzaal Kogeka), wanneer ze inschatten dat een telefonisch consult voor een mogelijk besmette coronapatiënt onvoldoende is of testing vereist is (cfr. richtlijnen Sciensano).

Huisartsen kunnen de volgende patiënten doorsturen naar de triagepost:

 • Patiënten met ernstige coronagerelateerde klachten die na telefonische inschatting door de huisarts verder klinisch onderzocht en getest moet worden.
 • Patiënten met milde coronasymptomen die enkel getest moeten worden.

De huisarts kan voor zijn patiënt een afspraak in het FTC inplannen via de gekende digitale agenda. 

Het triagecentrum bevindt zich sinds 11 mei in de turnzaal van basisschool Kogeka maar verhuist half september naar de ziekenhuiscampus. Het is telkens bereikbaar via de bezoekersparking van Ziekenhuis Geel. 

Let op: patiënten kunnen niet op eigen initiatief op consultatie in het fysiek triagecentrum. Dit kan enkel na verwijzing en afspraak door de huisarts.

Voorzorgsmaatregelen triagecentrum

De huisartsen krijgen hetzelfde beschermingsmateriaal als de spoedartsen. Patiënten moeten ook voldoende afstand bewaren als ze wachten op hun beurt.