Dr. Katelijne Valgaeren hoofdarts Ziekenhuis Geel

12/03/2019

Begin maart werd dr. Katelijne Valgaeren aangesteld als nieuwe hoofdarts van het Ziekenhuis Geel. Dr. Valgaeren was voorheen diensthoofd inwendige ziekten en gastro-enteroloog. Ze komt voort uit een familie die altijd in de Kempen woonachtig was. Haar ruime ervaring in het Ziekenhuis Geel en kennis van de regio, zijn belangrijke troeven voor het ziekenhuis.

Enkele dagen na ‘vrouwendag’ werd dr. Katelijne Valgaeren aangesteld als de nieuwe hoofdarts van het Ziekenhuis Geel. De transitie naar een nieuwe hoofdarts verloopt in een goede verstandhouding met de vorige hoofdarts, dr. Leenders, die dr. Valgaeren zal bijstaan in die eerste maanden.
 

Dr. Valgaeren kijkt uit naar de nieuwe uitdaging: “Ik ben arts geworden omwille van de combinatie wetenschap en sociaal engagement. Sinds 2000 werk ik in het ziekenhuis van Geel  als internist Gastro-enteroloog en diensthoofd inwendige ziekten. Samen voor patiënten zorgen, werken in teamverband, mensen motiveren, naar hen luisteren en waar nodig bijsturen en problemen oplossen is wat ik graag doe.” In haar nieuwe taak als Hoofdarts is ze verantwoordelijk voor het Medische Departement van het Ziekenhuis. Daarbij wil ze de verbindingsfiguur zijn tussen zowel artsen en directie als tussen de mensen op de ziekenhuis-werkvloer en zorgverstrekkers in de bredere regio.

Dr. Valgaeren zal haar functie opnemen in een bijna voltijdse rol en haar klinische activiteit beperken. Echter wil ze het contact met de werkvloer en de eerstelijnsactoren niet helemaal verliezen. “Niet enkel de zorg voor de patiënt  moet centraal staan maar ook de zorg voor de verzorgenden. Aandacht voor de work life balance is een cruciaal element. Dat wil ik ook dagelijks blijven ‘aanvoelen’ in de praktijk. “ Aldus dr. Valgaeren.

Tenslotte is het de ambitie van dr. Valgaeren om de samenwerking met de huisartsen in de regio verder te versterken en bij te dragen tot de goede werking van het ZiekenhuisNetwerk Kempen. “De gezondheidszorg is in verandering. De lijnen in de zorg vervagen. Het oude denkbeeld van het ziekenhuis als bedrijf, waar artsen hun patiënten kunnen behandelen en laten verzorgen, is aan het  verdwijnen . Onze patiënt is een mobiele mondige persoon geworden met een bredere zorgvraag dan een zuivere technische akte.”

 

Beknopte cv:

  • Geboren in Mol op 5 oktober 1967
  • 1992: diploma doctor in de genees-, heel en verloskunde (KU Leuven)
  • 1999: diploma inwendige ziekten gastro-enterologie (KU Leuven)
  • Erkenning specialisatie digestieve oncologie
  • 2019:  Management en Leadership voor Artsen
  • Bestuurslid van de Vlaamse vereniging voor gastro-enterologen.

 

In haar vrije tijd engageert dr.Valgaeren zich in de socio-culturele sector als:

  • (afwisselend) lid, voorzitster en bestuurslid van de Rotary Club Geel
  • Concertmeester Symfonie Orkest Zuiderkempen.

Andere vrijetijdsbestedingen van haar zijn lopen, fietsen en lezen.