Covid-19 - info voor patiënt en bezoeker

01/12/2021
 • Er zijn op dit moment geen vrije raadplegingen. Ook alle onderzoeken op radiologie (RX, echo, CT, NMR…) verlopen op afspraak.
 • Je kan altijd snel en eenvoudig een nieuwe afspraak aanvragen via het afsprakenformulier op onze website. Je kan kiezen uit een telefonische consultatie of een consultatie in het ziekenhuis.
 • Wij bekijken dag voor dag welke niet-dringende activiteiten nog doorgaan. Voorlopig gaat alles door. Wij contacteren jou als je afspraak niet zou doorgaan.

Let op: begeleiding is niet toegelaten bij afspraak of onderzoek, behalve bij enkele specifieke uitzonderingen.

 • Je komt maximum 20 minuten vóór je afspraak naar het ziekenhuis. Ben je vroeger? Dan wacht je in de wagen of buiten in het kader van de richtlijnen voor social distancing.
 • Je komt alleen naar je afspraak. Is dit echt onmogelijk? Dan laten we één begeleider toe in de volgende gevallen:
  • Kinderen onder de 18 jaar
  • Patiënten met een mentale of fysieke beperking
  • Bij een slechtnieuwsgesprek (o.a. oncologie)
  • Patiënten die verdoving krijgen

  • Bij spoedgevallen

  • Bij een opname

 • Bij aankomst in het ziekenhuis ga je door onze 'onthaaltent' waar we jou controleren op mogelijke besmetting van het coronavirus.
 • Je ontsmet je handen en je zet een chirurgisch mondmasker op. Opgelet: ook kinderen vanaf 10 jaar moeten een mondmasker dragen. Alleen chirurgische mondmaskers zijn toegelaten in het ziekenhuis. Je kan zelf een chirurgisch mondmasker meebrengen of we geven jou er ter plekke een. Stoffen mondmaskers en mondmaskers met ventiel zijn dus niet toegelaten. 
 • Heb je koorts? Contacteer dan je behandelende arts een dag voor de afspraak in het ziekenhuis. Dit kan per mail of telefoon naar het secretariaat van de desbetreffende dienst. Hier vind je een overzicht van alle medische diensten en hun contactgegevens.
 • Voor een geplande ingreep krijg je een tijdstip van opname. Je dient stipt op dit uur aanwezig te zijn in het ziekenhuis. Je krijgt een aanvraag mee van je chirurg om je te laten testen op Covid-19.
 • Er zijn meerdere inschrijvingskiosken voorzien op ruime afstand van elkaar. Bovendien is elke kiosk voorzien van ontsmettingsmateriaal.

Let op: bezoek is beperkt tot max. 1 bezoeker per dag per patiënt en dit enkel en alleen in afspraak met de verpleegafdeling. In specifieke en uitzonderlijke situaties is meer mogelijk.

Vanaf de dag van opname is er maximum één bezoeker toegelaten. De bezoeker neemt op voorhand contact op met de verpleegafdeling en spreekt met hen een bezoekuur en -duur af. Bezoek is enkel mogelijk in afspraak met de verpleegafdeling. Je hebt bij voorkeur een Covid Safe Ticket.

Specifieke uitzonderingen:

 • Voor kinderen (< 18 jaar) mag één van de ouders of voogd continu aanwezig zijn.
 • Op materniteit mogen de partner en kinderen van de pas bevallen moeder continu aanwezig zijn (= eigen gezinsbubbel). Max. 2 personen buiten de
  gezinsbubbel mogen op bezoek komen van 14u tot 14u30 en van 19u tot 19u30.  
 • Op gynaecologie mag de partner meekomen bij bepaalde zwangerschapsraadplegingen:
  • Bespreking en opstart fertiliteit
  • Zwangerschapsopvolging
  • Geboorteplanning
  • Oncologische raadpleging
 • Bezoek op intensieve zorg is een individuele afspraak tussen behandelende arts en familie.
 • Mantelzorgers (als dusdanig geïdentificeerd door behandelende arts of afdelingsverantwoordelijke).
 • Palliatieve patiënten mogen bezoek krijgen volgens de afspraken tussen behandelende arts en patiënt.

Verplichte richtlijnen voor bezoekers

 • Je bezoek is beperkt in de tijd; je spreekt het tijdstip en de duur van je bezoek af met de verpleegafdeling. Uitzonderingen:
  • Op materniteit is bezoek van de partner en kinderen (= eigen gezinsbubbel) van de moeder altijd toegelaten.
  • Voor patiënten onder 18 jaar is bezoek van één van de ouders of de wettelijke voogd altijd toegelaten.
 • Je bent niet ziek of je hebt geen Covid-19-symptomen, ook niet de afgelopen 14 dagen.
 • Je hebt bij voorkeur een Covid Safe Ticket.
 • Je hebt de voorbije 14 dagen geen hoogrisicocontact gehad of je komt niet uit een risicogebied. Merk op: als je uit een risicogebied komt of je hebt een hoogrisicocontact gehad, dan moet je verplicht in quarantaine!
 • Je kan geen (vermoedelijke) coronapatiënt bezoeken tenzij
  • de patiënt in kritieke of eindelevensfase is,
  • de patiënt onder de 18 jaar is.
 • Je bezoekt de patiënt alleen.
 • Je draagt altijd een chirurgisch mondmasker en bewaart de sociale afstand van 1,5 meter, ook op de patiëntenkamer. Opgelet: ook kinderen vanaf 10 jaar moeten een mondmasker dragen.
 • Ga niet naar de wachtzaal of het ziekenhuis! Ga enkel naar spoed wanneer je dringend medische hulp nodig hebt.

 • Bel niet naar uw huisarts, maar doe een online zelfevaluatie. Dat is een vragenlijst die je invult om in te schatten of een test voor Covid-19 zinvol en dus ook terugbetaald is. De vragenlijst vind je hier.

  Na de vragenlijst krijg je, indien dat nodig is, een CTPC-code om een coronatest te laten afnemen. Met die code kan je een afspraak maken in een triagecentrum of langsgaan bij een apotheek in de buurt.

 • Ga zeker niet op eigen initiatief naar een triagecentrum, je kan er enkel terecht na afspraak. 

 • Indien je een ziekteattest nodig hebt, spreek je af met jouw huisdokter hoe je dit kan bekomen (per post, digitaal, laten ophalen door een gezond persoon,…). 

Bij een opname kan je wasgoed meenemen en ophalen wanneer je een patiënt bezoekt op de patiëntenkamer. Je neemt het wasgoed dan mee bij je bezoekmoment. Je volgt hierbij onze bezoekersregeling.

Wasgoed van patiënten die (vermoedelijk) Covid-19 hebben of op een steriele kamer verblijven, kan je afgeven en ophalen aan de verpleegpost van de afdeling. Deze patiënten kan je namelijk niet bezoeken, je volgt hierbij onze bezoekersregeling. Spreek dit op voorhand ook telefonisch af met de verpleegafdeling. Vermeld bij aankomst in het ziekenhuis aan onze onthaalmedewerker dat je voor wasgoed komt, dan belt onze medewerker naar de verpleegafdeling om te melden dat je onderweg bent.

Triagecentrum huisartsen

In dit triagecentrum nemen huisartsen uit de regio een test af. Let wel: je kan hier enkel terecht na afspraak.

Heb je een CTPC-code gekregen, dan kan je een afspraak maken op www.mijngezondheid.belgie.be in dit triagecentrum:

 • als je milde of ernstige coronasymptomen hebt,
 • als je geen symptomen hebt maar wel terugkeert uit vakantie of uit een risicogebied
 • of als je een risicocontact hebt gehad met een Covid-19-patiënt.

Je bereikt het triagecentrum rechtstreeks via de bezoekersparking van het ziekenhuis. Je moet je dus niet aanmelden bij het onthaal van het ziekenhuis.

Testzone Ziekenhuis Geel

 • Voor geplande ingrepen en dagopnames in Ziekenhuis Geel doen we altijd een Covid-19-test. Je krijgt van je behandelende arts een aanvraag mee om je te laten testen in testzone naast het ziekenhuis.
 • Reis je naar een land of ga je naar een evenement waar een screening naar Covid-19 vereist is? Dan kan je hier een afspraak boeken voor je Covid-19-test in onze testzone. Let op: deze test wordt niet terugbetaald door het RIZIV.

Je kan enkel na afspraak terecht in de testzone van Ziekenhuis Geel. De testzone is geopend van maandag tot en met woensdag van 10u tot 17u, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u en in het weekend van 13u tot 16u30.

Voor een antigeentest kan je vooralsnog niet terecht in het ziekenhuis.

De testzone van Ziekenhuis Geel bevindt zich naast de bezoekersparking van het ziekenhuis.

Download onderstaand plan en zie waar het triagecentrum van de huisartsen en de testzone van het ziekenhuis zich bevinden:

Je kan zelf de resultaten van jouw test raadplegen via www.cozo.be.

 • Ben je doorverwezen door jouw arts van Ziekenhuis Geel? Als je voor jouw ziekenhuisopname niets van ons hoort, dan heeft de test geen Covid-19 gedetecteerd. Je mag dus naar jouw gepland ziekenhuisbezoek komen. Als blijkt dat je positief test, nemen we contact met jou op om verdere afspraken te maken.
 • Ben je doorverwezen door jouw huisarts? Neem dan contact op met jouw huisarts. Normaal 24 uur en uitzonderlijk 30 uur na de test is het resultaat beschikbaar bij jouw huisarts en op www.cozo.be
 • Ben je doorverwezen door een arts van een ander ziekenhuis? Een tot twee dagen (24-30 uur) na de test is jouw resultaat beschikbaar bij de arts van het andere ziekenhuis en ook bij jouw huisarts.
 • Reis je naar het buitenland of heb je voor een evenement een covid 19-screening nodig? Normaal 24 uur en uitzonderlijk 30 uur na jouw test is het resultaat beschikbaar bij jouw huisarts en op www.cozo.be. Een uur nadat we je testresultaten kennen, sturen we je een mail met een Engelstalig attest. Zorg er dus voor dat je een correct e-mailadres opgeeft bij je online aanvraag voor een test. 
 • Heb je je laten testen met een code of heb je een Belgisch rijksregisternummer? Dan verschijnt de uitslag van je test ook in de CovidSafeBE-app. Hou er rekening mee dat dit soms 2,5 uur kan duren voor het resultaat in de app verschijnt nadat dit beschikbaar is.

Op de website www.info-coronavirus.be staat duidelijk wat je moet doen bij een (vermoedelijke) besmetting. Zo kom je te weten wanneer je je moet laten testen en wanneer je in quarantaine of isolatie moet.