Covid-19 - info voor patiënt en bezoeker

17/05/2022
 • Er zijn op dit moment geen vrije raadplegingen. Ook alle onderzoeken op radiologie (RX, echo, CT, NMR…) verlopen op afspraak.
 • Je kan altijd snel en eenvoudig een nieuwe afspraak aanvragen via het afsprakenformulier op onze website.
 • Wij bekijken dag voor dag welke niet-dringende activiteiten nog doorgaan. Voorlopig gaat alles door. Wij contacteren jou als je afspraak niet zou doorgaan.

Let op: we laten max. 1 begeleider toe bij afspraak of onderzoek, behalve bij enkele specifieke uitzonderingen.

 • Je komt maximum 20 minuten vóór je afspraak naar het ziekenhuis. Ben je vroeger? Dan wacht je in de wagen of buiten in het kader van de richtlijnen voor social distancing.
 • We laten maximum één begeleider toe. Kinderen (< 18 jaar) mogen vergezeld worden door beide ouders. 
 • Je draagt een chirurgisch mondmasker als je symptomen hebt van een luchtweginfectie:
  • keelpijn of

  • plotse kortademigheid of 

  • hoest of

  • loopneus of

  • verlies smaak / reukzin of

  • koorts (> 38 °C)

   Opgelet: ook kinderen vanaf 12 jaar moeten een mondmasker dragen. Alleen chirurgische mondmaskers zijn toegelaten in het ziekenhuis. Je kan zelf een chirurgisch mondmasker meebrengen of we geven jou er ter plekke een. Stoffen mondmaskers en mondmaskers met ventiel zijn dus niet toegelaten. 

 • Heb je koorts? Contacteer dan je behandelende arts een dag voor de afspraak in het ziekenhuis. Dit kan per mail of telefoon naar het secretariaat van de desbetreffende dienst. Hier vind je een overzicht van alle medische diensten en hun contactgegevens.
 • Voor een geplande ingreep krijg je een tijdstip van opname. Je dient stipt op dit uur aanwezig te zijn in het ziekenhuis. Je moet jezelf niet meer standaard laten testen op Covid-19 voor de opname. Heb je symptomen van corona (koorts, hoest, ademhalingsmoeilijkheden), verwittig dan je behandelende arts een dag voor de afspraak in het ziekenhuis. Het is mogelijk dat hij/zij toch beslist om je te laten testen op Covid-19 voor de opname.
 • Er zijn meerdere inschrijvingskiosken voorzien op ruime afstand van elkaar. Bovendien is elke kiosk voorzien van ontsmettingsmateriaal.

Let op: bezoek is beperkt tot max. 2 bezoekers per dag per patiënt tussen 16u en 19u. Deze bezoekers mogen eventueel vergezeld zijn door een minderjarige. In specifieke en uitzonderlijke situaties is meer mogelijk.

 

Specifieke uitzonderingen:

 • Voor kinderen (< 18 jaar) mogen beide ouders of voogd continu aanwezig zijn.
 • Op de kinderafdeling mogen broertjes of zusjes steeds op bezoek komen, maar ze moeten in de kamer blijven. Ze mogen geen gebruik maken van de speelkamer of op de gang blijven.
 • Op materniteit mogen de partner en kinderen van de pas bevallen moeder continu aanwezig zijn (= eigen gezinsbubbel). Bijkomend zijn elke dag nog 2 extra bezoekers welkom tussen 17.30u en 19u.
 • Op intensieve zorg zijn er per dag 2 bezoekmomenten voor telkens max. 2 personen: van 13u tot 13.30u en van 19u tot 19.30u.
 • Mantelzorgers (als dusdanig geïdentificeerd door behandelende arts of afdelingsverantwoordelijke).
 • Palliatieve patiënten mogen bezoek krijgen volgens de afspraken tussen behandelende arts en patiënt.
 • Covid-patiënten mogen max. 1 bezoeker (ouder dan 18 jaar) per dag ontvangen tijdens de bezoekuren (tussen 15u en 16u). Bij kinderen zijn beide ouders welkom. Bezoekers moeten zich aanmelden bij de verpleegpost, waar ze beschermende kledij zullen ontvangen.
 • Stroke unit: Bezoek is welkom tussen 12u-13u en 17u-18u.

Verplichte richtlijnen voor bezoekers

 • Je bezoek is enkel mogelijk tijdens de bezoekuren: tussen 16u en 19u. Uitzonderingen:
  • Op materniteit is bezoek van de partner en kinderen (= eigen gezinsbubbel) van de moeder altijd toegelaten.
  • Voor patiënten onder 18 jaar is bezoek van beide ouders of de wettelijke voogd altijd toegelaten.
 • Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar dragen een chirurgisch mondmasker als ze op bezoek gaan bij:
  • een covid-patiënt
  • een immuun-gecompromitteerde patiënt
  • een kankerpatiënt
 • Ga niet naar de wachtzaal of het ziekenhuis! Ga enkel naar spoed wanneer je dringend medische hulp nodig hebt.

 • Bel niet naar uw huisarts, maar doe een online zelfevaluatie. Dat is een vragenlijst die je invult om in te schatten of een test voor Covid-19 zinvol is. De vragenlijst vind je hier.

  Na de vragenlijst krijg je, indien dat nodig is, een CTPC-code om een coronatest te laten afnemen. Met die code kan je een afspraak maken in een testcentrum of langsgaan bij een apotheek in de buurt.

 • Ga zeker niet op eigen initiatief naar een testcentrum, je kan er enkel terecht na afspraak. 

 • Indien je een ziekteattest nodig hebt, spreek je af met jouw huisdokter hoe je dit kan bekomen (per post, digitaal, laten ophalen door een gezond persoon,…). 

Bij een opname kan je wasgoed meenemen en ophalen wanneer je een patiënt bezoekt op de patiëntenkamer. Je neemt het wasgoed dan mee bij je bezoekmoment. Je volgt hierbij onze bezoekersregeling.

Wasgoed van patiënten die (vermoedelijk) Covid-19 hebben of op een steriele kamer verblijven, kan je afgeven en ophalen aan de verpleegpost van de afdeling. Deze patiënten kan je namelijk niet bezoeken, je volgt hierbij onze bezoekersregeling. Spreek dit op voorhand ook telefonisch af met de verpleegafdeling. Vermeld bij aankomst in het ziekenhuis aan onze onthaalmedewerker dat je voor wasgoed komt, dan belt onze medewerker naar de verpleegafdeling om te melden dat je onderweg bent.

Afspraak maken

Boek hier een afspraak voor je Covid-19-test in onze testzone. Let op: deze test wordt in bepaalde gevallen (in het kader van reizen bijvoorbeeld) niet terugbetaald door het RIZIV.

Je kan enkel na afspraak terecht in de testzone van Ziekenhuis Geel. 

Openingsuren

De testzone is geopend op maandag, woensdag en vrijdag (uitgezonderd feestdagen) van 15u tot 15.30u.
 

Je kan terecht in onze testzone in de volgende gevallen:

 • Voor geplande ingrepen en dagopnames in Ziekenhuis Geel doen we niet meer standaard een Covid-19-test. Heb je symptomen van corona (koorts, hoest, ademhalingsproblemen), dan contacteer je je behandelende arts. Hij/zij bezorgt je eventueel een aanvraag om je te laten testen in de testzone naast het ziekenhuis.
 • Je reist naar een land waar een screening naar Covid-19 vereist is.
 • Je hebt milde of ernstige coronasymptomen.

Voor een antigeentest kan je niet terecht in het ziekenhuis.

Locatie testzone Ziekenhuis Geel

De testzone van Ziekenhuis Geel bevindt zich naast de bezoekersparking van het ziekenhuis. 

Download onderstaand plan en zie waar zich de testzone van het ziekenhuis bevindt:

Je kan zelf de resultaten van jouw test raadplegen via www.cozo.be of mijngezondheid.be.

 • Ben je doorverwezen door jouw arts van Ziekenhuis Geel? Als je voor jouw ziekenhuisopname niets van ons hoort, dan heeft de test geen Covid-19 gedetecteerd. Je mag dus naar jouw gepland ziekenhuisbezoek komen. Als blijkt dat je positief test, nemen we contact met jou op om verdere afspraken te maken.
 • Ben je doorverwezen door jouw huisarts? Neem dan contact op met jouw huisarts. Normaal 24 uur en uitzonderlijk 30 uur na de test is het resultaat beschikbaar bij jouw huisarts en op www.cozo.be
 • Ben je doorverwezen door een arts van een ander ziekenhuis? Een tot twee dagen (24-30 uur) na de test is jouw resultaat beschikbaar bij de arts van het andere ziekenhuis en ook bij jouw huisarts.
 • Reis je naar het buitenland of heb je voor een evenement een covid 19-screening nodig? Normaal 24 uur en uitzonderlijk 30 uur na jouw test is het resultaat beschikbaar bij jouw huisarts en op www.cozo.be. Een uur nadat we je testresultaten kennen, sturen we je een mail met een Engelstalig attest. Zorg er dus voor dat je een correct e-mailadres opgeeft bij je online aanvraag voor een test. 

Op de website www.info-coronavirus.be staat duidelijk wat je moet doen bij een (vermoedelijke) besmetting. Zo kom je te weten wanneer je je moet laten testen en wanneer je in quarantaine of isolatie moet.