Coronavirus: tijdelijke ‘park & ride' consultaties van huisartsen aan Ziekenhuis Geel

14/03/2020

Huisartsen uit Geel en Meerhout kunnen patiënten doorverwijzen naar een uitzonderlijke consultatiefaciliteit aan Ziekenhuis Geel, wanneer ze inschatten dat een telefonisch consult voor een mogelijk besmette coronapatiënt onvoldoende is. Zo willen Ziekenhuis Geel, stad Geel, de huisartsen van de regio en Het Vlaamse Kruis extra zorg aan lokale inwoners bieden én de druk op spoed verminderen. We vermijden ook dat mogelijke coronapatiënten zich fysiek verplaatsen naar wachtzalen van huisartsen en daar anderen besmetten. 

Ziekenhuis Geel heeft de tijdelijke consultatieruimte neergezet naast spoed. Het gaat om twee containers die met elkaar verbonden zijn. Beide ruimtes doen dienst als dokterskabinet. Ziekenhuis Geel heeft de twee boxen uitgerust met het nodige medische en administratieve materiaal en zorgt ook voor een onthaalmedewerker. 

Huisartsen uit Geel en Meerhout kunnen na telefonisch contact met hun patiënt een afspraak inplannen in de afgezonderde boxen, indien ze een klinische inschatting van hun patiënt noodzakelijk vinden in het kader van het coronavirus. Iedere verwijzende huisarts ontving een telefoonnummer waarnaar ze bellen om een afspraak in te plannen. Let op: patiënten kunnen niet op eigen initiatief op consultatie in de huisartsenbox aan het ziekenhuis. 

Initiatief huisartsen

De huisartsen uit Geel en Meerhout organiseren zich om op weekdagen tussen 8u en 22u en in het weekend tussen 8u en 20u mogelijke coronapatiënten te ontvangen in de consultatieruimte. De huisartsen zullen regelmatig evalueren hoeveel artsen er ingezet moeten worden om de toestroom de baas te kunnen. 

“Als huisarts waren we zelf vragende partij om een tijdelijke consultatieruimte vlakbij het ziekenhuis te installeren”, zegt huisarts Liesbeth Van Gestel uit Geel. “We willen ervoor zorgen dat we nog onze gewone consultaties kunnen doen, die niet gelinkt zijn aan het coronavirus. We zouden met andere woorden geen hartinfarcten willen missen door de huidige coronacrisis.”

Voorzorgsmaatregelen

De huisartsen krijgen hetzelfde beschermingsmateriaal als de spoedartsen. Patiënten moeten ook voldoende afstand bewaren als ze wachten op hun beurt. Ze rijden in hun auto tot aan de consultatieruimte, waar vrijwilligers van Het Vlaamse Kruis hen vanop veilige afstand verdere persoonlijke instructies zullen geven. Elke patiënt wacht dus in zijn auto totdat de vrijwilliger hem komt halen voor de consultatie. Patiënten kunnen hun consultatie enkel met een bankkaart betalen, om contacten tot een minimum te beperken.

Wat moet je doen bij ziektesymptomen (koorts, hoest, ademhalingsmoeilijkheden)? 

  1. Neem telefonisch contact op met je huisarts. Ga niet naar de wachtzaal of het ziekenhuis! Ga enkel naar spoed wanneer je dringend medische hulp nodig hebt.
  2. Jouw huisarts bepaalt of een consultatie nodig is en maakt indien nodig voor jou een afspraak in de tijdelijke consultatieruimte aan Ziekenhuis Geel 
    1. Jouw huisarts zal je de nodige richtlijnen geven. 
    2. Ga niet op eigen initiatief naar de consultatieruimte aan het ziekenhuis, je kan er enkel terecht na afspraak. 
    3. Ga enkel naar spoed wanneer je dringend medische hulp nodig hebt.
  3. Indien je een ziekteattest nodig hebt, spreek je af met jouw huisdokter hoe je dit kan bekomen (per post, digitaal, laten ophalen door een gezond persoon,…). Door de coronacrisis mogen huisartsen uitzonderlijk een ziekteattest bezorgen aan patiënten na een telefonisch contact.

De tijdelijke consultatieruimte bevindt zich net achter de garage en ingang van spoedgevallen.

Wanneer patiënten aankomen met de auto krijgen ze ter hoogte van de slagboom voorbij spoed verdere instructies van vrijwilligers van Het Vlaamse Kruis. Ze kunnen achter de slagboom parkeren en in hun auto wachten tot de vrijwilliger hen komt halen voor de consultatie.