Ombudsdienst en rechten van de patiënt

Ombudsdienst

Bij de ombudsdienst kan u terecht met vragen, problemen of klachten over de dienstverlening van het ziekenhuis. De ombudsdienst heeft tot taak te bemiddelen bij klachten van patiënten en kan aanbevelingen doen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Het huishoudelijk reglement van het ziekenhuis beschrijft hoe de klachtenafhandeling in het ziekenhuis verloopt.

Bekijk hier het huishoudelijk reglement.

Wie is de ombudspersoon?
Ann Verfaillie is de ombudsvrouw in het ziekenhuis. Ze is aanwezig op dinsdag, donderdag en vrijdag.

Bereikbaarheid van de ombudspersoon:
Stuur een mail naar ombudsdienst@ziekenhuisgeel.be of stuur een brief naar
Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel
t.a.v. Ann Verfaillie
J.-B. Stessensstraat 2
2440 Geel

U kan ook een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek op het nummer 014/57 72 42.

Bij afwezigheid van de ombudspersoon, kan u het directiesecretariaat contacteren. Dat kan elke werkdag van 8.30 u. tot 12.00 u. en van 13.00 u. tot 17.00 u. op het nummer 014/57 74 20.

Rechten van de patiënt

Sedert 2002 beschikt België over een wet betreffende de rechten van de patiënt. Deze wet preciseert de kenmerken van de relatie tussen de patiënt en de beroepsbeoefenaar en wil de kwaliteit van de gezondheidszorg verbeteren. De wettekst somt de basisrechten van de patiënten op en verduidelijkt de modaliteiten voor het bijhouden van het patiëntendossier en de toegang ertoe. Ze bepaalt ook de mogelijke persoon die de patiënt kan vertegenwoordigen, als een patiënt  niet in staat is om zelf zijn rechten uit te oefenen. Dit fimpje van Volksgezondheid legt uit wat dit betekent.

 

Uw rechten als patiënt

  • Recht op kwaliteitsvolle dienstverlening
  • Recht op vrije keuze van beroepsbeoefenaar
  • Recht op informatie over je gezondheidstoestand
  • Recht op toestemming in iedere tussenkomst van de beroepsbeoefenaar
  • Recht op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier met mogelijkheid tot inzage en afschrift
  • Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  • Recht op pijnbestrijding
  • Recht om een klacht neer te leggen bij een ombudsdienst

Meer informatie over patiëntenrechten in België is terug te vinden op de website van FOD Volksgezondheid. U kan ook de brochure 'Patiëntenrechten: in een goeide relatie weet je wat je aan elkaar hebt' inkijken of downloaden.